Polskie eksperymenty z nanolaserem polimerowym

Naukowcy z poznańskiego Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pracujący w Ośrodku Zamiejscowym w Śremie, odkryli w badanym przez siebie materiale zjawisko, które może być efektem działania pierwszego na świecie elektrycznie wzbudzanego polimerowego nanolasera.

Jak podkreślają śremscy naukowcy, wszystko wskazuje na to, iż udało im się - jako pierwszym na świecie - zaobserwować nieliniowe efekty optyczne w świetle diody polimerowej, będące skutkiem działania polimerowego nanolasera zasilanego prądem elektrycznym.

Unikatowe wyniki badań polskich nanotechnologów zaprezentowane zostały na międzynarodowej konferencji naukowej Towards Molecular Electronics 2005, TME'05, poświęconej nanotechnologii i zaawansowanym materiałom.

"Pierwszy raz świecenie próbki polimerowej badanej w laboratorium obserwowałem blisko 30 lat temu. Dopiero dziś jednak, ze względu na zdobyte przez ten czas doświadczenia oraz możliwości techniczne nowoczesnej aparatury analitycznej, mogliśmy wraz z moim zespołem powrócić do tamtych eksperymentów i zbadać to intrygujące zjawisko" - mówi prof. Jerzy Langer, kierownik działającej w Śremie Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii, Wydziału Chemii UAM.

"Emisja światła następuje prostopadle do kierunku przepływu prądu, w formie skolimowanego promienia otoczonego szeregiem koncentrycznych barwnych promieni, będących skutkiem wymuszonego efektu Ramana (SRS)" - wyjaśnia naukowiec.

"Polimerowa próbka, wzbudzona elektrycznie prądem o niskim napięciu, funkcjonuje jako dioda emitująca intensywne białe światło. Nieliniowe efekty optyczne towarzyszące świeceniu (SRS) mają charakter efektów obserwowanych zwykle w wyniku oddziaływań światła laserowego z drgającymi cząsteczkami" - tłumaczy Langer.

Według śremskich nanotechnologów, mikro- i nanostruktura polimerowej próbki wykazuje cechy, które mogą prowadzić do powstania zjawiska nanolaserowania: nanowłókna tworzące polimer są jednocześnie ośrodkiem emitującym fotony i rezonatorem, niezbędnym do powstania promienia laserowego.

PAP - Nauka w Polsce

Czytaj więcej: Badania 135