Południowi sąsiedzi zwiększą produkcję PE

Południowi sąsiedzi zwiększą produkcję PE
Słowacka spółka Slovnaft, wchodząca w skład MOL Group, rozpoczęła w Bratysławie budowę nowej linii produkującej polietylen niskiej gęstości. Jest to część większej inwestycji spółki w segmencie tworzyw podstawowych, której wartość do 2015 roku przekroczy 300 mln euro. Sama budowa linii do produkcji LDPE4 będzie kosztować ponad 200 mln euro, podczas gdy dalsze 100 mln euro zarezerwowano na renowację jednostki etylenu oraz budowę infrastruktury towarzyszącej, w tym m.in. magazynów do składowania polietylenu oraz linii pakujących. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych, pożyczek z EBOiR oraz pożyczek komercyjnych.

Nowa instalacja do produkcji polietylenu niskiej gęstości zastąpi siedem starszych linii produkcyjnych. Po jej otwarciu moc produkcyjna zakładów będzie wynosiła 220 tys. ton PE rocznie, co oznacza wzrost o 40 tys. ton w porównaniu do dotychczasowej produkcji.

- Nowa linia produkcyjna usprawni produkcję oraz ograniczy konsumpcję energii i emisję zanieczyszczeń, a jednocześnie pozwoli nam poprzez zwiększenie jakości oferowanych produktów na pozyskanie nowych klientów i rynków - powiedział Oszkár Világi z firmy Slovnaft. - Inwestycja wzmocni długookresową konkurencyjność spółki Slovnaft oraz przyniesie wiele pośrednich i bezpośrednich korzyści dla Słowacji.

Inwestycja prowadzona jest przez konsorcjum, w którego skład, oprócz słowackiej spółki, wchodzą także dwie spółki zależne Maire Tecnimont SpA - włoski Tecnimont oraz niemiecki Tecnimont Planung und Industrieanlagenbau. Z kolei za zaplecze logistyczne odpowiedzialna jest niemiecka firma Talke. Podczas robót konstrukcyjnych zatrudnienie znajdzie ok. tysiąca osób.