Polwax podwyższy kapitał

Polwax podwyższy kapitał

Podczas odbywającego się w poniedziałek 25 marca NWZA akcjonariusze spółki podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 złoty, z zachowaniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

- Akcjonariusze zdecydowali dziś, że najlepszym sposobem dokapitalizowania spółki będzie emisja z prawem poboru. To dobra decyzja, którą zarząd spółki przyjmuje z zadowoleniem, także dlatego, że była to uchwała przyjęta zdecydowaną większością głosów, tylko przy jednym głosie wstrzymującym się. Nie trzeba chyba lepszego sygnału, że dotychczasowi akcjonariusze chcą i będą się nadal angażować w rozwój spółki - podkreślił Leszek Stokłosa, prezes zarządu spółki Polwax SA.

Przegłosowana emisja zapewnia dotychczasowym akcjonariuszom możliwość zachowania pozycji w akcjonariacie. Natomiast zaproponowany poziom ceny za 1 akcję nowej emisji ma stworzyć atrakcyjne warunki objęcia emisji i zapewnienia powodzenia przedsięwzięciu.

Źródło: Polwax


Czytaj więcej:
Finanse 134
Giełda 150