Polwax: wyniki lepsze od oczekiwań

Polwax: wyniki lepsze od oczekiwań… Według wstępnych, szacunkowych danych w III kwartale 2018 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 9 252 tys. zł., to o 14,3 proc., więcej niż III kwartale 2017 roku. Z kolei wynik EBITDA wyniósł 13 201 tys. zł, i był wyższy o 13,5 proc., wyższy niż w porównywalnym okresie 2017 roku.

W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 98 617 tys. zł i wzrosły w porównaniu do przychodów w III kwartale 2017 roku o 3,9% między innymi ze względu na przesunięcie przychodów w ramach realizacji kontraktu z JMP.

- Bardzo elastycznie działamy na rynku zakupów surowców i systematycznie zwiększamy sprzedaż specyfików parafinowych dla przemysłu - podkreśla Dominik Tomczyk, prezes zarządu spółki. - W konsekwencji wypracowaliśmy wyniki, które są lepsze od rynkowych oczekiwań. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu odczuwamy efekty I kwartału. Z prognozami i ostatecznymi podsumowaniami poczekamy na zamknięcie całego roku. Zresztą od zawsze zwracamy uwagę na konieczność szerszego, najlepiej "całościowego i rocznego" analizowania naszych wyników. Tym bardziej, że ostatni kwartał jest znacznie "krótszy", ze względu na liczbę wolnych dni i przerwę świąteczną, która ma swoje przełożenie na zamówienia zarówno handlu, jak i przemysłu - dodaje prezes Tomczyk.

Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w III kwartale 2018 roku wyniosła 15 457 ton, W ujęciu wolumenowym rok do roku Spółka odnotowała spadek sprzedaży o ok. 7% tj. 1,1 tys. ton, przy czym w segmencie wyrobów dla przemysłu nastąpił wzrost o 7% ( 1 tys. ton), przy równoczesnym spadku o 10% (2,1 tys. ton) w segmencie wyrobów do produkcji zniczy.

Przyszłość należy do instalacji

- Kolejny raz widzimy, że decyzja o inwestycji i budowie nowoczesnej instalacji odolejania w Czechowicach – Dziedzicach idealnie wpisała się w zmieniające się oczekiwania i potrzeby naszych Klientów. Zwłaszcza tę, która sprowadza się do systematycznego wzrostu zapotrzebowania na produkty wyżej zaawansowane technologicznie. Oczywiście przemysł świecarski, czy producenci zniczy nadal będą bardzo ważni i w tym segmencie będziemy utrzymywać poziom współpracy z naszymi kluczowymi klientami, jednocześnie z czasem będziemy zwiększać sprzedaż zaawansowanych specyfików parafinowych. To jest proces, którego nie da się zatrzymać. Gdybym miał to porównać, to najwłaściwszą analogią jest obserwowane przez każdego kierowcę na przestrzeni ostatnich lat zastępowania olejów mineralnych przez produkty syntetyczne - wyjaśnia Jacek Budzowski, dyrektor handlowy spółki.

Narastająco w okresie I-IX 2018 roku przychody ze sprzedaży wyrobów, usług oraz towarów i materiałów osiągnęły wartość 196 973 tys. zł i zmalały w porównaniu do przychodów w porównywalnym okresie 2017 roku o 4,0%. Polwax w raportowanym okresie osiągnął wynik EBITDA w wysokości 20 368 tys. zł, tj. niższy o 10,1% niż w porównywalnym okresie 2017 roku: 22 665 tys. zł. Zysk netto Polwaxu w okresie I-IX 2018 roku wyniósł 13 097 tys. zł. w analogicznym okresie 2017 roku zysk wynosił 14 648 tys. zł. Marża EBITDA w raportowanym okresie 2018 roku osiągnęła wartość 10,3%, w analogicznym okresie 2017r. wynosiła 11,0%.

Wielkość sprzedaży wyrobów parafinowych w okresie I-IX 2018 roku wyniosła 43 011 ton, w ubiegłym roku za ten okres sprzedaż wyniosła 46 444. Skokowe zmiany cen jak i trudna dostępność dobrej, jakości surowców przy dużej konkurencji ze strony substytutów to wyzwania, przed jakimi stoi Spółka. Nie tylko w końcówce tego roku, ale także w 2019. Dopiero uruchomienie naszej instalacji uodporni nas w znacznej mierze na wahania jakości surowca – podsumowuje Piotr Kosiński, wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Źródło: Polwax