Ponad 2 mld straty Orlenu w I kwartale tego roku

Ponad 2 mld straty Orlenu…

PKN Orlen zaprezentował wyniki za pierwszy kwartał bieżącego roku. Koncern zanotował w tym okresie stratę netto, na poziomie 2,244 mld zł. W pierwszym kwartale ubiegłego roku miał zysk w wysokości prawie 850 mln zł. Przychody sprzedaży spadły od 13 proc. rok do roku, do 22 mld zł. 

"Bezpośredni wpływ na wynik netto miała decyzja o ujęciu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2020 roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych segmentu wydobycie oraz aktualizacji wartości zapasów do obecnych poziomów cen. Łączna wartość tych odpisów wyniosła 2,5 mld złotych. Odpisy aktualizacyjne to zabieg o charakterze księgowym, bezgotówkowy, który pozostaje bez wpływu na bieżącą sytuację płynnościową Orlen. To efekt trudnej sytuacji branży w związku z gwałtownym obniżeniem cen ropy naftowej na światowych rynkach, spowodowanych m.in. pandemią koronawirusa. Podobnych odpisów dokonały w tym czasie największe spółki z branży paliwowo -energetycznej." - czytamy w komunikacie spółki. Orlen podaje, że gdyby nie uwzględniać wyżej wymienionych odpisów zysk netto koncernu wyniósłby 300 mln złotych


Czytaj więcej:
Paliwa 56