Popyt na tworzywa sztuczne wzrośnie w 2014 roku

Na poziomie aplikacji sytuacja w branży opakowaniowej utrzymywała się w 2012 roku na stałym poziomie, zużywając prawie połowę przetwarzanych w Europie tworzyw. Jednak aktualne trendy, zmierzające do produkowania coraz lżejszych opakowań i większego wykorzystania recyklatów, wpłynęły na całkowite zużycie tworzyw pierwotnych. Wciąż jednak istnieją perspektywy wzrostu, np. poprzez wprowadzanie nowych produktów i zamianę dotychczasowych opakowań na opakowania z tworzyw sztucznych. Przykładem może być zamiana opakowań szklanych na butelki PET dla napojów alkoholowych, folie zastępujące szkło i puszki czy jednoczęściowe zamknięcia zastępujące bardziej skomplikowane konstrukcje.

Chociaż rynek oczekuje powrotu koniunktury w przyszłym roku, agencja AMI zauważa, iż efekty wzrostu będą nierówne. Kraje Europy Południowej wciąż będą się zmagać ze słabym popytem, podczas gdy Niemcy i inne rynki północnoeuropejskie będą się rozwijać przynajmniej w tempie wzrostu PKB.

W krajach Europy Środkowej branża tworzyw będzie się wciąż rozwijać w dobrym tempie, napędzanym przez inwestycje w branży samochodowej i elektronicznej. Jak jednak zauważają analitycy AMI, rozwój ten będzie ściśle powiązany z tempem wzrostu gospodarki Europy Zachodniej. Ze względu jednak na równoważący wzrost produkcji trend do produkcji wyrobów materiałooszczędnych wzrost zapotrzebowania na tworzywa prawdopodobnie nie przekroczy tempa wzrostu PKB. W rezultacie poziom zapotrzebowania z roku 2007 zostanie ponownie osiągnięty w okolicach 2020 roku.