Popyt na tworzywa sztuczne wzrośnie w 2014 roku

Popyt na tworzywa sztuczne wzrośnie w 2014 roku
Wielkość popytu na tworzywa sztuczne w Europie w 2013 roku prawdopodobnie będzie porównywalna z wynikiem z 2012 roku - wynika z raportu opublikowanego przez agencję AMI. Według szacunków, zapotrzebowanie na tworzywa termoplastyczne w Europie wynosi obecnie 36,5 mln ton, o 4 mln ton mniej niż w rekordowym 2007 roku. Choć w latach 2010-2011 branża odżyła po katastrofalnych latach kryzysu lat 2008-2009, w ostatnich miesiącach 2011 roku tempo wzrostu zaczęło słabnąć w związku z kryzysem strefy euro. Spadek popytu w latach 2012-2013 był znacznie niższy niż w latach 2009-2009 ze względu na doświadczenie producentów i przetwórców nabyte w poprzednich latach, ale niepewna sytuacja zaowocowała spadkiem zapotrzebowania na polimery w 2012 roku o 1 proc.

Mimo iż rynek bez wątpienia stał się w ostatnich latach dużo trudniejszy, większość przedsiębiorstw przetrwała kryzys i rozwija się poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii i materiałów. Doświadczenie kryzysu zmusiło firmy do wprowadzenia cięć, bardziej uważnego gospodarowania zasobami pieniężnymi oraz ostrożniejszego inwestowania. Zdaniem AMI branża znajduje się obecnie na dnie cyklu koniunkturalnego, a wzrost popytu nastąpi prawdopodobnie w przyszłym roku.

Najsilniejszą pozycję w Europie Zachodniej tradycyjnie zajmowała niemiecka branża chemiczna i tworzywowa. Chociaż zapotrzebowanie na tworzywa spadło nieznacznie w 2012 roku, obecny wskaźnik wynoszący 8,2 mln ton tylko nieznacznie odbiega od popytu z 2007 roku. Na stabilność rynku wpłynęła siła małych i średnich firm przetwórczych, które często stały się liderami w niszowych branżach.

Dobra sytuacja utrzymywała się także w Europie Środkowej, nawet jeśli niektóre mniejsze kraje były bardziej wrażliwe na wstrząsy rynkowe. Szczególnie dobre wyniki osiągnęła Polska, jako jedyny kraj, który w sensie technicznym oparła się recesji w 2007 roku. Chociaż zapotrzebowanie w regionie na tworzywa osłabło, wciąż utrzymuje się pozytywny trend w zakresie produkcji urządzeń AGD i opakowań. Zmalała natomiast produkcja na użytek branży samochodowej, choć to właśnie ten sektor miał znaczący udział w podtrzymaniu kondycji branży na Słowacji i na Węgrzech.