Powstała Europejska Platforma Butelek PET

Powstała Europejska Platforma… Powstała Europejska Platforma Butelek PET, której celem jest usprawnienie procedur związanych z recyklingiem tego typu opakowań.

Ilość zbieranych w Europie butelek PET wciąż rośnie. Wedle szacunków stowarzyszenia PlasticsEurope, zaprezentowanych w jego najnowszym corocznym raporcie o sytuacji na europejskim rynku tworzyw sztucznych, obecnie do zbiórki celem poddania recyklingowi trafia ok. 40 proc. wszystkich opakowań PET. Wielkość ta musi nadal rosnąć, szczególnie w odniesieniu do zastosowań o dużej wartości takich jak opakowania do żywności. Niezbędne jest zachowanie odpowiedniej równowagi pomiędzy nowymi technologiami produkcji butelek PET a ich przydatnością do recyklingu. I właśnie to był główny powód utworzenia przez kilka europejskich organizacji zaangażowanych w łańcuch recyklingu butelek PET Europejskiej Platformy Butelek PET.


Celem tej dobrowolnej inicjatywy skierowanej do przemysłu opakowaniowego jest ocena wpływu nowych technologii produkcji butelek PET na ich przydatność do recyklingu. Taka analiza, uwzględniająca cały cykl życiowy wyrobu, pozwoli na dalszy zrównoważony rozwój europejskiego przemysłu recyklingowego butelek PET. Do członków EPBP należą producenci tworzywa PET, wytwórcy butelek, producenci napojów, organizacje zajmujące się odzyskiem odpadów oraz firmy recyklingowe. Celem działalności EPBP jest ocena technologii i produktów oraz zachęcanie do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią dalszy, skuteczny rozwój recyklingu butelek PET.

Jak tłumaczy PlasticsEurope w swoim raporcie, przydatność butelek PET do recyklingu promowana będzie poprzez określenie zharmonizowanych europejskich wytycznych dotyczących przydatności butelek PET do recyklingu ujętych w stosownym dokumencie oraz poprzez zachęcanie sektora przemysłowego do testowania nowych materiałów i rozwiązań dotyczących butelek PET przed ich wprowadzeniem na rynek.

W celu zapewnienia niezależnej oceny nowych technologii oraz ich wpływu na recykling Platforma korzysta z opinii ekspertów w dziedzinie produkcji, projektowania oraz recyklingu butelek PET. EPBP opracowała już procedury badawcze do oceny przydatności do recyklingu nowych technologii opakowaniowych, takich jak opakowania barierowe, dodatki, zamknięcia, etykiety. Produkty, które pomyślnie przejdą testy, uzyskają stosowne zatwierdzenie i sprawią, że recykling butelek PET będzie mógł się jeszcze lepiej rozwijać.

Czytaj więcej:
Butelki 243

Reportaże

Forum