Pozwolenia wodnoprawne

Prawo wodne od 1 stycznia 2005 nakłada wymóg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego m.in. na:
  • użytkowników wód
  • podmioty odprowadzające ścieki do środowiska
  • podmioty wprowadzające do urządzeń kanalizacyjnych ścieki zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego


O ile w dwóch pierwszych przypadkach obowiązki są powszechnie znane to wymóg uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych kiedy ścieki są odprowadzane do kanalizacji jest nowy. Należy zauważyć, że w myśl obowiązującego prawa urządzeniem kanalizacyjnym jest zarówno system kanalizacji komunalnej, ale również kanalizacja należąca np. do innych zakładów przemysłowych, a nawet zbiornik bezodpływowy (szambo).

Wśród substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego określonych na podstawie odrębnych przepisów należy wymienić:
  • metale ciężkie cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, rtęć, kadm oraz ich związki,
  • trwałe oleje mineralne i węglowodory (substancje ciekłe pochodzące z ropy naftowej lub przeróbki chemicznej węgla, a także sama ropa naftowa),
  • amoniak.

Powyższe sprawia, że praktycznie każdy podmiot, który wytwarza i odprowadza inne ścieki niż jedynie bytowo-gospodarcze jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy w urzędzie złożyć wniosek, do którego powinien zostać dołączony stosowny operat wodnoprawny.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego lub bliższymi informacjami na ten temat proszę o kontakt P.Peczek@vp.pl i zapraszam na moją stronę internetową www.PPeczek.webpark.pl

Podstawy prawne:
Prawo wodne
Rozporządzenie MŚ

P.P.

Czytaj więcej: Prawo 234