Prawidłowa temperatura formy w przetwórstwie tworzyw

Dla zapewnienia niezawodności produkcji należy wyposażyć obwody regulacji temperatury w elektroniczne czujniki przepływowe. Niezbędnym wyposażeniem jest tu czujnik temperatury w dopływie chłodziwa, a w przypadku wyrobów precyzyjnych kolejny czujnik w odpływie i regulacja temperatury wlotowej chłodziwa.

Dla zapewnienia stałych warunków chłodzenia podczas pracy formy konieczny jest filtr chłodziwa i regularne dbanie o chłodziwo. Dzięki temu zapobiega się odkładaniu w obiegu chłodziwa osadów, które pogarszają przechodzenie ciepła, a tym samym i jakość wyprasek; ponadto usuwanie takich osadów wymaga większych nakładów na konserwację.

Temperaturę powierzchni formy można mierzyć czujnikiem temperatury sięgającym aż do gniazda, ale pomiar ten odzwierciedla jedynie warunki lokalne. Czujnika takiego nie należy stosować do regulacji temperatury, ponieważ – po pierwsze – regulację cechowałaby duża bezwładność, a po drugie nieuniknione wahania temperatury - mierzona temperatura formy waha się w zależności od etapu cyklu - dawałyby niestabilną charakterystykę regulacji.

Znaczenie prawidłowej temperatury powierzchni formy można wyjaśnić na przykładzie poliacetalu (POM). Warunkiem dobrych własności mechanicznych tego tworzywa jest jednorodna struktura drobnokrystaliczna. Do uzyskania takiej struktury niezbędna jest odpowiednio wysoka temperatura powierzchni gniazda formy, najlepiej 90 st. C. Wyższa temperatura tylko w wyjątkowych wypadkach przynosi dalszą poprawę jakości, ale z uwagi na wydłużenie czasu chłodzenia zmniejsza opłacalność produkcji. Gdy temperatura powierzchni gniazda formy jest zbyt niska, stop za szybko stygnie, czego następstwem jest niedostateczna krystalizacja w obszarze brzegowym. Z powodu szybkiego chłodzenia znaczna część skurczu całkowitego przejawia się już jako skurcz wtórny, który powoduje późniejsze paczenie się wypraski.

Ponadto w obszarach łączenia strug tworzywa mogą powstawać linie łączenia, które wytrzymują jedynie bardzo małe obciążenia mechaniczne. Tych wszystkich wad można uniknąć utrzymując prawidłową temperaturę powierzchni gniazda formy.