Prawidłowe wykonanie prób formy

Prawidłowe wykonanie prób formy
Prawidłowe wykonanie prób formy to zwykle ważne zadanie do wykonania. Często jednak pojawia się pytanie jak to w ogóle zrobić.

Głównym celem prób formy jest doprowadzenie jej do stanu gwarantującego sprawność i niezawodność produkcyjną. O sukcesie końcowym decyduje klarowny przebieg procesu prób z uwzględnieniem trzech ważnych punktów. Ponadto tylko konsekwentne postępowanie pozwala na ograniczenie kosztów i skrócenie czasu.

Swoiste życie formy wtryskowej rozpoczyna się od prób, tzn. od chwili pierwszego uruchomienia. Próby należy wykonywać nadzwyczaj starannie, ponieważ mają one na celu wykrycie wad i słabości formy, tak aby można je było usunąć jeszcze przed rozpoczęciem produkcji seryjnej. Celem jest też oznaczenie parametrów produkcyjnych zapewniających optymalną pracę formy oraz stworzenie warunków gwarantujących optymalne własności wyprasek.

Prawidłowe wykonanie prób formy

Przygotowanie do prób powinno zaczynać się jako proces równoległy do procesów konstruowania i wytwarzania formy. Unikając presji czasu można wtedy sprowadzić od producenta tworzywa parametry przetwórstwa danego typu tworzywa. Chodzi tu o przygotowanie materiału, temperaturę stopu i formy, prędkość wtrysku, wysokość ciśnienia docisku oraz obliczyć niezbędny czas docisku, chłodzenia i czas cyklu. Na podstawie danych dotyczących objętości wtrysku i siły zamykania można przygotować proces pracy wtryskarki przewidzianej do produkcji.

Następnym etapem jest badanie formy zamontowanej na maszynie. Po podłączeniu przewodów regulacji temperatury oraz napędów rdzeni bocznych bada się działanie formy na biegu jałowym. Urządzenia peryferyjne, takie jak np. urządzenia chłodzące, roboty wyjmujące i ewentualnie wkładające wypraskę należy zamontować w taki sposób w jaki maja być one zamontowane podczas procesu produkcyjnego.

Trzeba pamiętać jednak o tym, że prowizoryczne podłączenie tych urządzeń może spowodować zafałszowanie wyników prób. Na koniec nastawia się temperatury cylindra i prędkość dozowania zgodnie z danymi, które dostarczył producent tworzywa i wstępnie ogrzewa maszynę i formę.

Kolejny etap to znormalizowany przebieg prób. Próby rozpoczynają się od rozruchu maszyny przy zredukowanych wartościach prędkości wtrysku i ciśnienia wtrysku, bez docisku.