Problem smug w przetwórstwie tworzyw

Smugi to jeden z ważniejszych problemów pojawiających się w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Walka z tego typu wadami powierzchniowymi wyprasek nie jest zbyt skomplikowana. Trzeba jednak wiedzieć, co powoduje powstawanie wspomnianych mankamentów.

Wady w postaci smug mogą być wynikiem m.in. obecności wilgoci w formowanej masie lub niewłaściwego doboru dodatków, takich jak np. włókna szklane. Tego typu defekty są na tyle groźne, że mogą prowadzić do zmian właściwości mechanicznych wypraski, np. jej wytrzymałości. Powstające smugi mają charakterystyczny wygląd, dzięki czemu można je w miarę łatwo zidentyfikować, a następnie wyeliminować na drodze zmian odpowiednich parametrów prowadzenia procesu wtryskowego.

Pierwszym typem smug są te spowodowane przez wilgoć. Wilgoć obecna w masie wtryskowej może pochodzić od granulatu, ale także od narzędzia, na którym wcześniej osadziła się w postaci rosy podczas okresu spoczynku. Wśród licznych przyczyn pojawiania się wilgoci można wymienić następujące: nieszczelność narzędzia i niewłaściwy rozkład temperatur, kondensacja pary wodnej na ściankach narzędzia, niedostateczne wysuszenie granulatu oraz niewłaściwe przechowywanie granulatu.

Smugi powstające z powodu wilgoci przyjmują często kształt litery "U" i mają srebrne zabarwienie. Jeżeli defekty przyjmują postać dużych, matowych pasów, wtedy zazwyczaj są wynikiem zawilgocenia narzędzia, a nie granulatu. Układają się one w taki sposób, że ich położenie na powierzchniach elementów jest promieniste i zgodne z przepływem masy. Kształtka w miejscu powstania srebrnych smug cechuje się szorstką, porowatą powierzchnię.

Mechanizm powstawania wad tego typu jest stosunkowo prosty. Warto go przybliżyć: pęcherze pary wodnej wydostają się na powierzchnię z powodu mniejszej gęstości i w wyniku wypychania przez czoło strumienia płynącej masy w formie. Następnie na etapie docisku, wyrównanie ciśnienia w całej objętości materiału powoduje pękanie pęcherzy i ich deformację przez płynącą masę, a następnie zastygają one na powierzchni wypraski.

Czytaj więcej: Technologie 458