Problemy kontroli elektryczności statycznej w przemyśle opakowaniowym

Problemy związane z elektrycznością statyczną w przemyśle opakowań występują nader często. W tekście znajdują się przykładowe typy pojawiających się kłopotów i wskazania w jaki sposób je rozwiązywać.

Procesy, w których ładunek statyczny może stanowić problem obejmują pakowanie konturowe, przenoszenie i czyszczenie butelek, etykietowanie, urządzenia formujące, napełniające i zamykające opakowania, wytwarzanie toreb, zawijarki, jak również pomieszczenia czyste oraz opakowania i składanie medyczne. Podstawowymi problemami powodowanymi przez wysoki poziom ładunków elektrostatycznych są z kolei problemy sterowania procesami i jakości, przyciąganie pyłu i zanieczyszczeń, a nawet porażenie operatora.

Jeśli chodzi o pierwsze z wymienionych, czyli problemy sterowania procesami i jakości, to skutki kosztowe towarzyszące niekontrolowanym ładunkom elektrostatycznym w procesach produkcyjnych są niezwykle różnorodne. Elektryczność statyczna może zmuszać przedsiębiorstwa do eksploatacji maszyn przy znacznie niższych prędkościach od ich możliwości fizycznych. Dzieje się tak dlatego, że ładunek elektrostatyczny może stanowić bezpośrednią przyczynę problemów wytwórczych, takich jak przywieranie cząstek produktu do boków opakowania, owijanie się folii wokół krążków lub nieprawidłowości zachowania się folii w trakcie procesu owijania.

Ładunek statyczny może również powodować problemy przy przenoszeniu, paletyzacji lub etykietowaniu produktu. Ładunek statyczny będzie powodował sklejanie się materiału opakowaniowego, albo przywieranie do walców i ramy maszyny, powodując błędy rejestracji.

Analizując z kolei przyciąganie pyłu i zanieczyszczeń trzeba zaznaczyć, że przyciąganie zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń w wyniku obecności ładunku statycznego na powierzchni staje się coraz częściej problemem, w miarę podnoszenia standardów jakości w danych przedsiębiorstwach. Pył i cząstki przyciągane przez wysoki ładunek statyczny na części mogą przyczyniać się do powstawania wysokich i kosztownych braków w produkcji. Jest to szczególnie odczuwalne jeżeli dany materiał ma być użyty w przemyśle medycznym lub opakowań do żywności.

Trzecia i chyba najgroźniejsza z wymienionych sytuacji - porażenie operatora - nabiera szczególnego znaczenia w miarę jak przedsiębiorstwa dążą do poprawy standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas gdy porażenia związane z elektrycznością statyczną mogą być bolesne, to ich skutki są zazwyczaj raczej niegroźne i krótkotrwałe. Implikacje kosztowe kryją się jednak w reakcji "odrzutu" towarzyszącej początkowemu wstrząsowi. Porażenia operatorów są zazwyczaj wynikiem nagromadzenia się ładunku lub "efektu akumulacji", zdarzającego się w trakcie zbierania części do kosza lub obszaru montażowego, albo w trakcie przewijania folii.