Problemy kontroli elektryczności statycznej w przemyśle opakowaniowym


Warto teraz prześledzić konkretne przypadki, w których rodzą się poszczególne problemy.

Pierwszy prezentowany przykład dotyczy sytuacji, w której ładunki statyczne są generowane, gdy folia opakowaniowa jest podawana z rolki rozwijającej. Główny kłopot stanowi fakt, że produkt który ma być zapakowany, jest przyciągany statycznie do wnętrza folii i uniemożliwia prawidłowe zamknięcie.
Rozwiązaniem tej sytuacji jest zamontowanie elektrody jonizującej 915 przed kołnierzem formującym i tuż przed szyną zamykającą zapobiegnie przyciąganiu produktu i umożliwić skuteczne zamykanie.

Kolejny problem rodzi się, gdy ładunki statyczne powstające w trakcie rozwijania folii oraz procesu formowania termicznego powodują takie implikacje jak: przyciąganie pyłu do folii oraz nieprawidłowe podawanie produktu do stacji formującej.

Co zrobić by rozwikłać ten problem? Trzeba wiedzieć, że dalekosiężna elektroda impulsowa DC 976 zapewnia skuteczne zobojętnianie ładunku statycznego na rolce rozwijającej w celu zapobiegania przyciąganiu pyłu, a za stacją formowania cieplnego, zapobiegając nieprawidłowemu zachowaniu się produktu. To rozwiązanie jest idealne dla opakowań medycznych lub środków spożywczych, jako że nie jest wymagane doglądanie.

Butelki naładowane do wysokiego poziomu ładunkiem statycznym, pochodzące z procesów formowania i przenoszenia, stwarzają następujące problemy: przyciąganie pyłu i zanieczyszczanie, a także wzajemne odpychanie się, co powoduje ich przewracanie się, przeskakiwanie przez szyny prowadzące przenośnika, lub odpychanie od końcowego, spaletyzowanego pakietu.

Rozwiązaniem takiej sytuacji jest para elektrod impulsowych DC 976 zamontowanych nad akumulatorem, która skutecznie zobojętni ładunki statyczne w miarę ich tworzenia się wskutek tarcia pomiędzy taśmą przenośnika, a butelkami.

Naładowane statycznie, formowane rozdmuchowo opakowania z tworzyw sztucznych mogą przyciągać pył i inne zanieczyszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku przemysłu spożywczego i napojów. By rozwiązać tę niedogodność można do czyszczenia zewnętrznego pojemników wykorzystać serię powietrznych kurtyn jonizujących. Do czyszczenia wnętrza pojemników wykorzystuje się precyzyjnie ustawiane dysze jonizujące do wdmuchiwania strumienia zjonizowanego powietrza do pojemnika.