Problemy kontroli elektryczności statycznej w przemyśle opakowaniowym


Kolejny z często występujących problemów jest tarcie wytwarzane przez rozwijanie folii kurczliwej oraz dodatkowe naprężenie pochodzące od kurczenia folii. Może ono generować ładunki statyczne skutkujące porażeniem operatora lub przyciąganie pyłu do palety.

By tego uniknąć folię można zobojętniać bezpośrednio za rolką końcową za pomocą elektrody jonizującej 915. Można również zastosować elektrodę impulsową DC 976 lub dmuchawę jonizującą 935 do kontrolowania ładunków narastających na folii w miarę jej obkurczania się na palecie.

W miarę odwijania folii z rolki i przechodzenia jej przez różne części maszyny, krążki i prowadnice wstęgi, następuje narastanie wysokiego ładunku statycznego. Powoduje to przyklejanie folii do ramy maszyny, rolek lub jej samej, zamiast układania się wokół owijanego produktu.

Wyjściem naprzeciwko takiemu stanowi rzeczy może być zamontowanie elektrody jonizującej 915 w punkcie "A" zapobiegnie owijaniu się folii wokół rolek. Elektroda 915 powinna być zamontowana w punkcie "B", jeżeli folia nie układa się prawidłowo wokół produktu, skleja się, albo przywiera do ramy maszyny.

Kolejne zagadnienie, na które warto zwrócić uwagę polega na tym, że ładunek statyczny narastający na opakowaniach z tworzyw sztucznych lub szkła w trakcie procesu napełniania może spowodować takie kłopoty jak przywieranie proszku do zewnętrznej strony i pokrywanie wewnętrznej ściany pojemnika oraz przywieranie proszku do głowicy napełniającej.

Jak pokonać tę niedogodność? W pozycji indeksowej tuż przed stacją napełniania ustawia się dysze jonizujące 261F. Jedna z nich jest skierowana na zewnętrzną stronę pojemnika, druga zaś do jego wnętrza. Elektrodę kołową 912 ustawia się wokół głowicy napełniającej, równo z końcem rury napełniającej.

Liczne problemy rodzi też proces etykietowania butelek. Do jednych z najczęstszych zaliczyć można narastanie ładunku statycznego na wstędze etykiet lub na butelkach z tworzyw sztucznych. Powoduje to nieprawidłowe podawanie etykiet lub ich niewłaściwe ustawianie i umieszczanie. Te problemy mogą powodować nieprawidłowe etykietowanie butelek, spowolnienie szybkości produkcji oraz wyższy udział defektów.

Odpowiednio ustawione elektrody jonizujące 915 zobojętniają ładunki statyczne na wstędze etykiet i na butelkach z tworzyw. Umożliwia to prawidłowe nakładanie etykiet i poprawia produktywność procesu.

Wykorzystano m.in. materiały brytyjskiej firmy Meech International.