Problemy z elektrycznością statyczną w przetwórstwie tworzyw


Naelektryzowany w ten sposób materiał przyciągnie odpowiednią ilość jonów dodatnich lub ujemnych, które zneutralizują ładunek elektryczny materiału. Z kolei w materiałach przewodzących ruch elektronów jest znaczący i do ich "rozładowania" wystarczy uziemienie.

Nie wolno też zapominać, że pewien wpływ, i to wcale nie najmniejszy, na powstawanie ładunków elektrycznych w procesach produkcyjnych odgrywają warunki zewnętrzne, w tym również atmosferyczne.

Oto bowiem problemy związane z elektrostatycznością rosną, gdy maleje poziom wilgotności względnej. Dzieje się tak ponieważ wilgoć z atmosfery tworzy warstwę przewodzącą na powierzchni tworzywa, które jest izolatorem. Niektóre tworzywa sztuczne posiadają całkiem spore własności hydrofobowe, a to powoduje, że efekt ten jest mniej wyraźny np. w przypadku ABS. Jeśli chodzi zaś o wpływ temperatury, to jej wzrost zwiększa ruchliwość ładunków elektrycznych zmniejszając oporność powierzchni, ale jednocześnie obniża pozytywny efekt wilgotności.

Rola i znaczenie urządzeń jonizujących

Jonizatory bierne nad przesuwającym się materiałem należy umieścić równolegle w odległości 5-13 mm w szereg przewodzących ostrzy skierowanych do materiału i skutecznie uziemionych (druty, szczotki, sprężyny, szych choinkowy). Jonizator bierny zapewnia "zbieranie" jonów dodatnich z powierzchni materiału. Skuteczność tego prostego rozwiązania jest ograniczona i zależy od prawidłowej instalacji oraz regularnego czyszczenia ostrzy.

Czynne urządzenia jonizujące wykorzystują w swoim działaniu jonizację powietrza w polu wysokiego napięcia (do 7 kV) pomiędzy ostrzami elektrod i punktem zerowym. Ruch jonów może być tu samoczynny lub wspomagany przepływem powietrza.

Jonizatory czynne prądu stałego (DC), czyli ostrza elektrod zasilanych napięciem stałym wysokiej częstotliwości "wypychają" jony, gdy tylko znajdą się w wystarczająco dobrej odległości od naładowanego materiału. W takim przypadku jony te neutralizują ładunki przeciwne na powierzchni materiału.

Jonizatory czynne prądu zmiennego (AC) - charakteryzują się działaniem "przyciągającym" (w odróżnieniu od DC), jony powstające na ostrzach jonizatora są przyciągane przez naładowany materiał powodując neutralizację znajdujących się na nim ładunków. Ponieważ ładunki elektryczne nie mogą być określane przy pomocy ludzkic zmysłów, to podstawowym narzędziem niezbędnym przy doborze i instalacji jonizatorów jest miernik pola elektrostatycznego.