Producent granulatów PVC zwiększa zatrudnienie

Producent granulatów PVC zwiększa…
Firma Agastyl, działająca na terenie Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zamierza rozszerzyć swoją działalność. Kosztem 3,5 mln zł firma zrealizuje projekt wytwarzania wykonanych z tworzyw sztucznych elementów dla drogownictwa i kolejnictwa. Zakończenie inwestycji nastąpi pod koniec drugiego kwartału 2016 roku. Realizacja projektu przyniesie 5 nowych miejsc pracy, a ogółem Agastyl zatrudniać będzie 38 osób.

Przedsiębiorstwo działa na terenie SSSE od 1999 roku. Oferta firmy obejmuje granulaty PVC plastyfikowane (polwinity kablowe) i nieplastyfikowane. Miesięczna produkcja zakładów wynosi 2 tys. ton granulatów polichlorku winylu.