Producent wyrobów z tworzyw przyspiesza

Producent wyrobów z tworzyw…
Plasticon Poland S.A. wdrożył Autodesk Vault Workgroup, rozwiązanie usprawniające zarządzanie danymi projektowymi. Celem wdrożenia było przyspieszenie procesu projektowania i wytwarzania oraz dalsze podnoszenie jakości tworzonych produktów. Wdrożenie wspierała firma PSP Solution, Autoryzowany Partner Autodesk.

Plasticon Poland, z siedzibą w Toruniu specjalizuje się w produkcji wyrobów chemoodpornych z tworzyw sztucznych. Toruńskie biuro projektowe to zespół ponad dwudziestu osób współpracujących w międzynarodowej sieci biur projektowych Plasticon.

Zastosowanie Autodesk Vault Workgroup umożliwiło usprawnienie obiegu informacji technicznej generowanej w firmie zarówno w biurze w Polsce, jak i na poziomie komunikacji między biurami technicznymi w różnych krajach. Jedocześnie pozwoliło na uporządkowanie procesów i większą standaryzację pracy. - Po wdrożeniu Autodesk Vault Workgroup wytworzyliśmy swój własny tok postępowania w czasie prac projektowych, co skróciło czas pracy i poprawiło komunikację w zespole inżynierskim – ocenia Grzegorz Kicerman, Dyrektor ds. technicznych i przygotowania produkcji, Plasticon Poland.
Kluczowym elementem wdrożenia było stworzenie bibliotek własnych wyrobów, tak żeby wszyscy inżynierowie korzystali z tych samych elementów do tworzenia konstrukcji. Było to niezwykle ważne, ponieważ produkcja z tworzyw sztucznych, w której specjalizuje się Plasticon jest nietypowa i realizowana pod konkretne zamówienia.

- Wdrażając Autodesk Vault w znacznym stopniu przyspieszyliśmy wykonywanie ofert, ponieważ otrzymując zapytania ofertowe od klientów możemy przeszukiwać naszą bazę pod kątem materiałów, które już były wcześniej zastosowane, procesu czy zastosowań danego aparatu czy wyrobu. W ten sposób poprzez łatwe przeszukiwanie możemy szybko odpowiedzieć klientowi – dodaje Grzegorz Kicerman.

Wybór Autodesk Vault Workgroup poprzedziła analiza dostępnych rozwiązań. -Wybraliśmy Autodesk Vault, ponieważ rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z posiadanymi systemami CAD oraz posiada dobre wsparcie, a przy tym jest maksymalnie skalowalne, na co szczególnie zwracaliśmy uwagę – mówi Krzysztof Flis, Informatyk, Platicon Poland.

Wdrożenie rozwiązania do zarządzania dokumentacją projektową przeprowadzone zostało jednocześnie z procesem unifikacji oprogramowania w dziale projektowym do najnowszych wersji Autodesk Inventor i AutoCAD Mechanical.

Film przybliżający cały proces wdrożenia