Produkcja preform PLA na liniach PET-Line firmy Netstal

Produkcja preform PLA na liniach PET-Line firmy Netstal
Zgodnie z oczekiwaniem rynku, linie szwajcarskiej firmy Netstal do produkcji preform z PET umożliwiają także produkcję preform z nowo opracowanych tworzyw bio-degradowalnych. Takim tworzywem jest poliaktyd (PLA), tworzywo wykonane z kukurydzy.

Maszyna PET-Line firmy NetstalTworzywo to charakteryzuje się bardzo dobrą przezroczystością, wysokim połyskiem, dobrą barierą zapachową oraz barierą tlenową podobną do bariery polipropylenu (PP). W procesie produkcji tworzywa PLA istotną rolę odgrywa węgiel, który pobierany jest przez kukurydzę w procesie fotosyntezy z otoczenia. Następnie następuje rozkład kukurydzy na cukier prosty glukozę (Dextrose). Cukier ten, w obecności węgla, za pomocą procesów fermentacji, destylacji i polimeryzacji, przetwarzany jest w tworzywo PLA.

Dzięki procesowi polimeryzacji, tworzywo PLA charakteryzuje się zbliżonymi właściwościami do standardowych tworzyw termoplastycznych. Tworzywo PLA zostało opracowane i przystosowane dla rozkładu przemysłowego przez „Biodegradable Products Institute” w Nowym Jorku. Materiały takie charakteryzują się rozkładem trwającym do 75÷80 dni, środowisku wilgotnym o temperaturze 50÷60 °C, nasyconym mikroorganizmami. Prywatne kompostowniki, do tego typu rozkładu, się nie nadają ze względu na potrzebną temperaturę.

Tego typu materiały, będące obecnie do dyspozycji, charakteryzują się nieznacznym pełzaniem, przez co można je zastosować do produkcji opakowań na napoje niegazowane. Ze względu na trochę inne zachowanie tworzyw PLA i PET w fazie rozciągania, proces rozdmuchu butelek nie jest identyczny dla tych tworzyw. W procesie produkcji, jako etap wyjściowy, przejęto geometrię preformy z PET. Dlatego też, na zasadzie kompromisu, użyto formy wtryskowej na preformy z PET.

Koszt zakupu tworzywa PLA w momencie wprowadzania na rynek był dużo wyższy w porównaniu do PET. Obecnie, ze względu na rosnące ceny PET oraz zwiększone zapotrzebowanie na PLA, ceny tych dwóch tworzyw są porównywalne. Ze względu na coraz większe zainteresowanie tworzywem PLA, jego ceny mogą ulec dalszej obniżce.

Czytaj więcej: Wtryskarki 450