Produkcja preform PLA na liniach PET-Line firmy Netstal


Tworzywa PLA w stanie stopionym, gdy styka się ze ściankami gniazda formy wtryskowej o niskiej temperaturze, wykazuje dużą skłonność do wydzielenia laktydu (Lactid). Dopiero podwyższenie temperatury formy do wartości 25 °C zapobiega temu procesowi. Oczywiście podwyższona temperatura formy prowadzi do wydłużenia czasu cyklu. W przypadku linii PET-LINE wydłużenie czasu cyklu jest niwelowane przez specjalny układ chłodzenia preform poza formą wtryskową (w stacji chłodzenia umieszczonej nad wtryskarką).

Stacja chłodzenia
Ze względu na podwyższoną temperaturę formy (25°C) i oczywiście możliwe do osiągnięcia jak najkrótsze czasy cyklu, wyformowanie preformy może doprowadzić do uszkodzenia jej powierzchni (porysowania). Preforma taka wykazuje także większą siłę przylegania do powierzchni gniazda wtryskowego. Dzięki zastosowaniu przez firmę Netstal specjalnego systemu odbioru detali (ze zintegrowanym systemem chłodzenia) oraz stacji chłodzenia (przystosowanej do schładzania preform dla 4 kolejnych cykli wtryskarki), doprowadzono do prawidłowego i równomiernego schłodzenia powierzchni preformy. Temperatura chłodzenia chwytaka i stacji chłodzenia była niższa od temperatury formy wtryskowej ( 6÷12°C), co doprowadziło do zwiększenia skurczu. Ze względu na znaczną różnicę wymiarową preformy, spowodowaną tym skurczem, należało dopasować wymiary tulei chwytaka dla prawidłowego odbioru preform z formy i przekazania ich za pomocą robota do stacji chłodzenia. Oznacza to, że tuleje chwytaka i tuleje w stacji chłodzenia nie są wymiarowo identyczne. W tulei chwytaka odbywa się także prawidłowa kalibracja preformy, która ma za zadanie uniknięcie deformacji. Dzięki temu systemowi chłodzenia produkowane preformy charakteryzują się odpowiednią temperaturą oraz twardością powierzchni, które uniemożliwiają ich uszkodzenie.

Stacja chłodząca


Czytaj więcej: Wtryskarki 441