Produkcja preform PLA na liniach PET-Line firmy Netstal


Firma Netstal wykonała test pracy swojej linii PET-LINE z zastosowaniem tworzywa PLA. Poniżej zamieszczone są uwagi odnośnie prawidłowego przetwarzania tego tworzywa.

Uwagi odnośnie przetwarzania PLA
Temperatura płynięcia tworzywa wynosi 145÷155°C. Temperatura zeszklenia leży w zakresie 55÷58°C, natomiast temperatura krystalizacji 95÷120°C. W stanie stopionym tworzywo to, w przeciwieństwie to takich materiałów jak: standardowe tworzywa, drewno, metal, charakteryzuje się bardzo mocnym przywieraniem (przyklejaniem) do innych powierzchni. Ogólnie, proces przetwórstwa PLA musi uwzględniać niższe temperatury w stosunku do PET.

Proces suszenia
Do suszenia PLA można użyć suszarek PET. Ważne jest to, aby przed zasypaniem suszarki nowym tworzywem, była ona wcześniej dokładnie wyczyszczona. Kontakt tworzywa PLA z innym, dla prawidłowego procesu przetwórstwa, jest zabroniony. Temperatura suszenia leży w zakresie 90÷100 °C, natomiast czas suszenia nie powinien być dłuższy od czasu suszenia PET. Wilgotność końcowa powinna wynosić maksymalnie 100 ppm.

Proces uplastyczniania

Wydajność uplastyczniania

Tak jak w przypadku temperatury suszenia, także temperatura cylindra została zredukowana w porównaniu z przetwórstwem PET. Temperatura strefy zasypu powinna wynosić około 180 °C, natomiast strefy sprężania i podawania 210 ÷ 220 °C. Firma Netstal do testów użyła ślimaka ze standardową geometrią do przetwórstwa PET.

Czytaj więcej: Wtryskarki 450