Produkcja w branży tworzyw sztucznych

Produkcja w branży tworzyw… - W 2011 r. europejska branża tworzyw sztucznych kontynuowała proces wychodzenia z gospodarczej recesji, zwłaszcza w zakresie wyrobów z tworzyw sztucznych – zauważają autorzy corocznego raportu PlasticsEurope. Dokument podsumowuje europejski rynek tworzyw sztucznych.

Z końcem wiosny 2011 r. tempo wychodzenia z kryzysu uległo jednak spowolnieniu na skutek zmniejszenia zapasów oraz niepewności co do dalszego rozwoju sytuacji ekonomicznej w Europie.

Od drugiej połowy 2010 r. tempo wychodzenia z kryzysu różniło się w poszczególnych sektorach. Produkcja tworzyw sztucznych - tworzyw pierwotnych i przetworzonych - rosła aż do początku 2011 r., jednak od marca 2011 r. zaczęła maleć. Natomiast od początku roku 2011 r. utrzymuje się ciągły wzrost zapotrzebowania na urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W branży urządzeń elektrycznych oraz w motoryzacji od wielu miesięcy trwa tendencja wzrostowa w zakresie zużycia tworzyw sztucznych. W budownictwie, po miesiącach zmniejszającego się w 2010 r. zapotrzebowania na tworzywa sztuczne, na początku 2011 r. nastąpił znaczny wzrost, który w chwili obecnej już się ustabilizował.

Popyt ze strony bardziej stabilnej branży spożywczej utrzymywał się na stałym poziomie.

Produkcja w branży tworzyw sztucznych


W drugiej połowie 2010 r. eksport tworzyw sztucznych zaczął wzrastać, osiągając maksimum pod koniec roku. Najnowsze dane posiadane przez PlasticsEurope, a dotyczące wyrobów z tworzyw sztucznych wskazują na stabilizację eksportu i wzrost importu, można więc spodziewać się zmniejszenia nadwyżki handlowej w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Wzrasta również eksport materiałów do recyklingu, i to na tyle dynamicznie, że europejskie firmy zajmujące się recyklingiem zaczynają mieć kłopoty z pozyskaniem surowca, a to spora rzadkość.

- Po okresie silnego wzrostu zapotrzebowania na początku 2011 r., zarówno na tworzywa sztuczne, jak i na wyroby z tworzyw sztucznych, pojawiły się ostatnio oznaki zmiany tego trendu. Biorąc pod uwagę bardzo niepewne perspektywy gospodarcze, niezwykle trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższych miesiącach – kończą autorzy raportu PlasticsEurope.

Czytaj więcej:
Rynek 882