Produkty polistyrenowe BASF z nowym uniepalniaczem

Produkty polistyrenowe BASF…
Koncern BASF jako jeden z pierwszych europejskich producentów polistyrenu zrezygnował ze stosowania heksabromocyklododekanu (HBCD) dla obniżenia palności produktów. Został on zastąpiony polimerowym uniepalniaczem PolyFR, który stosowany będzie w takich produktach, jak Styropor czy Neopor (EPS) oraz Stryodur (XPS).

Powodem zmiany środka do obniżenia palności są wymagania postawione w rozporządzeniu REACH. Popularny antypiren zawierający brom został uznany za "trwałe zanieczyszczenie organiczne" w ramach Programu Środowiskowego ONZ oraz za "substancję bardzo wysokiego ryzyka" według REACH. W związku z tym z dniem 21 sierpnia 2015 r. stosowanie HBCD w UE jako środka zmniejszającego palność będzie zabronione.

- Przechodząc na PolyFR możemy zagwarantować dostarczanie efektywnych ekologicznie produktów do izolacji termicznej na potrzeby przyszłych inwestycji budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju - powiedział Giorgio Greening z firmy BASF. - Efektywność energetyczna w budownictwie użytkowym i mieszkalnym jest obecnie większym wyzwaniem dla całego łańcucha wartości niż kiedykolwiek wcześniej. Jeżeli chodzi o Styropor i Neopor, naszym zadaniem jako producenta surowca jest zaopatrywanie naszych odbiorców, czyli producentów materiałów izolacyjnych, w materiał o wysokiej jakości i optymalnych właściwościach.

BASF


Uniepalniacz PolyFR umożliwia produkcję materiałów izolacyjnych spełniających rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe odnoszące się do produktów budowlanych. W przyszłości nowy antypiren będzie służył do produkcji materiałów izolacyjnych spełniających wymagania klasy B1 według norm niemieckich oraz klasy E według norm europejskich.

Nie wszyscy europejscy producenci polistyrenu równie ochoczo jak BASF zdążają do wypełnienia postanowień zawartych w rozporządzeniu BASF. W lutym spółki Versalis, Ineos, StyroChem oraz polski Synthos złożyli w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA) wniosek o wydłużenie okresu stosowania HBCD.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska


Reportaże

Forum

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-02-10

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08

Mosfor

Zabezpieczanie kloszy lamp z poliwęglanu 2019-10-24

Bercik88

Program do ewidencji i napraw form wtryskowych 2019-09-02