Program Recovinyl podsumował działalność w 2008 r.

Program Recovinyl podsumował swoją działalność w minionym roku. W tym czasie rozszerzył zasięg funkcjonowania oraz zwiększył zarejestrowany tonaż odpadów PVC.

Recovinyl to powołana w 2003 r. inicjatywa Vinyl 2010, będąca zobowiązaniem całego europejskiego sektora polichlorku winylu. Jej cel to przyspieszenie stałego rozwoju, poprzez ulepszenie procesów produkcji, zminimalizowanie emisji, inwestowanie w technologie recyklingu i przyspieszanie zbiórki i recyklingu odpadów. Vinyl 2010 to z kolei uznawany na forum międzynarodowym Dobrowolny Ruch Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zajmuje się wyzwaniami jakim musi sprostać przemysł PVC. Jest to organizacja powstała w odpowiedzi na obawy społeczeństwa dotyczące PVC.

Program Recovinyl działa w 13 krajach - właśnie zapoczątkował funkcjonowanie w Austrii i Portugalii. W Polsce jest obecny od 2007 r. Wtedy to firma Mark-pol, jako pierwsza na naszym rynku, przystąpiła do niego.

Na czym polega istota działania Recovinyl?

Program dostarcza premie finansowe przeznaczone do wsparcia recyklingu odpadów PVC. Celem jest utrzymanie stałego poziomu kierowania odpadów w postaci poużytkowego PCW do recyklingu w Europie. Innymi słowy, Program dotuje tych, którzy poddają recyklingowi odpady PVC. Dotacje łagodzą wysokie koszty recyklingu w porównaniu z innymi metodami pozbywania się odpadów, takimi jak zakopywanie w ziemi. Celem systemu premiowania jest więc zachęcenie do recyklingu PVC na skalę przemysłową.

Jak funkcjonuje Recovinyl?

Odpady są dostarczone do miejsc ich zbiórki. Można je również dostarczać bezpośrednio firmie zajmującej się recyklingiem. Lokalne władze oraz firmy zajmujące się zarządzaniem odpadami, nie są jednakże zobowiązane do segregacji ani transportu do firmy zajmującej się recyklingiem. Z tego względu Recovinyl zdecydował się na stosowanie premii finansowych dla firm recyklingowych celem uczynienia opcji recyklingu bardziej atrakcyjną.

Każda firma recyklingowa przerabiająca poużytkowe odpady PVC może wziąć udział w programie Recovinylu. Strumienie polichlorku winylu pochodzić mogą z firm zajmujących się zbiórką odpadów, firm budowlanych lub remontowych, sklepów, które zmieniają dekorację, producentów profili PVC. Jakakolwiek firma recyklingowa, która wie, gdzie znaleźć poużytkowe PVC lub jest jego posiadaczem, może zawsze dołączyć do systemu. W praktyce jednak jest łatwiej i lepiej brać udział w programie tym, którzy mogą dostarczyć minimum 10 ton miesięcznie. Wysokość dotacji określana jest w oparciu o kryteria rynkowe i lokalne prawo. Każda firma recyklingowa może starać się o wsparcie Recovinylu. Jedynym wymaganiem jest tutaj działalność w obrębie poużytkowego PVC.

Skoro wiadomo już na czym polega cały system, to warto wspomnieć jak przebiegało jego działanie w minionym roku. - Rejestracja odpadów w 2008 r. odbywała się w miarę płynnie dając w efekcie 12365 wprowadzonych pozycji dostaw odpadów PVC. Zamknęliśmy rok z zarejestrowanymi 198 tys. ton odpadów PVC. Jeśli chodzi o zarejestrowany w 2008 roku tonaż odpadów PCW z uwzględnieniem aplikacji to dominują okna i profile (85 tys. ton i 43 proc. całości). Zanotowaliśmy 78 proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2007 - tłumaczą przedstawiciele Recovinyl.

Czytaj więcej: Recykling 416 Prawo 234