Projekt surowcowy KGHM-u i Puław nabiera tempa

Projekt surowcowy KGHM-u i… W piątek KGHM Polska Miedź SA, Grupa Azoty Puławy SA oraz jej spółka zależna - Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "Fosfory" Sp. z o.o. podpisały porozumienie, które określa zasady współpracy w zakresie poszukiwania, rozpoznania i wydobycia surowców - złóż soli potasowych, surowców fosforowych, soli kamiennej oraz metali nieżelaznych. Zawarte porozumienie to kontynuacja działań zapoczątkowanych podpisaniem listu intencyjnego o współpracy przy realizacji projektów eksploracyjnych w sierpniu 2013 roku.

Zgodnie z zakresem i harmonogramem dalszej realizacji tego projektu, do najważniejszych zadań należeć będzie uzgodnienie szczegółowych warunków umowy inwestycyjnej, na podstawie której partnerzy przedsięwzięcia zamierzają powołać spółkę celową oraz ustalenie zasad zakupu surowców od tej spółki. Jak poinformowała Grupa Azoty, partnerzy wystąpią w tym celu o uzyskanie zgód korporacyjnych oraz zgody antymonopolowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na jej powołanie.

Zgodnie z literą porozumienia, liderem całego projektu będzie KGHM. Udział kapitałowy Grupy Azoty Puławy i GZNF Fosfory lub innych podmiotów z Grupy Azoty w spółce celowej oraz projektach realizowanych przez nią będzie wynosił 50 proc.


Czytaj więcej:

Reportaże

Forum