Projektowanie tłocznika wielotaktowego w VISI Progress

Projektowanie tłocznika wielotaktowego w VISI Progress
VISI dostarcza nowe rozwiązania do projektowania tłoczników. Przedstawiamy możliwości tego systemu CAD/CAM.

Projektowanie narzędzia należy rozpocząć od skonstruowania i zatwierdzenia taśmy. Po wprowadzeniu ostatnich poprawek należy zapisać taśmę do nowego pliku, w którym będzie projektowane złożenie tłocznika:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoDla zorientowanej względem układu współrzędnych taśmy należy wybrać polecenie Progress Tool. Okno dialogowe zbudowane jest z trzech zakładek odpowiedzialnych kolejno za zarządzanie płytami złożenia i elementami standardowymi oraz za dobór sprężyn. W pierwszej kolejności należy przypisać taśmę do projektu, co umożliwi uwzględnienie jej wymiarów w narzędziu. Następnie należy dodać złożenie płyt o założonej konfiguracji, którą później można poddawać dalszej edycji. Dla tak skonfigurowanego zestawu należy dodać elementy prowadzące:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoMając utworzone złożenie płyt z elementami prowadzącymi, należy przejść do Zarządzania stemplami, gdzie poszczególne stemple zostaną posegregowane oraz wyciągnięte na określoną wysokość wraz z gniazdami pod prowadzenie czy usuwanie odpadów. Funkcjonalność pozwala również na dodanie odpowiednich mocowań stempli:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoWykorzystując wbudowane biblioteki konkretnych dostawców, należy uzupełnić tłocznik o kolejne elementy znormalizowane.
Poszczególne normalia mogą być edytowane z pozycji Elementy standardowe / Edycja elementów:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoCałym złożeniem zarządza się poleceniem Menadżer złożeń. Udostępnia ono pozycje wszystkich elementów dostępnych w przestrzeni roboczej:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoZ polecenia Menadżera złożeń można m.in.: utworzyć listę materiałową, przejść do tworzenia dokumentacji płaskiej wybranej części czy zapisać wszystkie części do osobnych plików:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoKończąc projektowanie narzędzia, można zwizualizować jego działanie, a następnie przejść do utworzenia dokumentacji 2D:

projektowanie tłocznika wielotaktowegoObejrzyj film:brak
 

Autoryzowany dystrybutor: Visi, Edgecam, Radan, Alphacam

Polska