Propozycja Tria Plastics w zakresie rozdrabniania

Propozycja Tria Plastics w zakresie rozdrabniania
Firma Tria Plastics wprowadziła na rynek maszyn do recyklingu nowe rozwiązanie.

Produkt Tria Plastics to automatyczny system do rozdrabniania i usuwania pyłu z profili wykonanych z poliamidu 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym do 25 proc. oraz zbieranych w wiązki prętów 7-metrowych lub elementów luźnych o przekroju maksymalnym 20x40 mm. Zainstalowany już system zmniejsza zużycie wywołane obecnością włókna szklanego i rozdrabnia materiał bezpyłowo w taki sposób, że może on zostać poddany ponownemu wytłaczaniu.

Przy ograniczonych szkodach dla środowiska naturalnego i równoczesnej łatwej obsłudze, system składa się z następujących głównych elementów: podajnika taśmowego z wagą - doprowadzającego na wysokości 1,2 m od ziemi - wiązki zawierające do 80 profili bezpośrednio do wnętrza komory rozdrabniania granulatora; a także podciśnieniowego systemu przenośnikowego umożliwiającego pominięcie wentylatora i w konsekwencji uniknięcie dodatkowego wytwarzania pyłu.

Pył jest oddzielany od granulatu dzięki pracy pneumatycznego urządzenia, a jego obecność w materiale rozdrobnionym nie przekracza 5 proc. W zestawieniu charakterystycznych cech systemu warto wspomnieć o wyciszonym pomieszczeniu przeznaczonym na rozdrobnienie oraz o wykonaniu wszystkich elementów mających styczność z materiałem z niezniszczalnej stali.

Czytaj więcej: Recykling 422 Maszyny 481