Przemysł tworzyw pozytywnie o deklaracjach KE

Przemysł tworzyw pozytywnie… Stowarzyszenie branżowe PlasticsEurope z uznaniem przyjęło deklaracje Komisji Europejskiej pod wodzą Jean-Claude'a Junckera w sprawie rynku pracy, wzrostu gospodarczego i inwestycji, a które mają przynieść konkretne korzyści obywatelom UE.

- Wspólne wysiłki zmierzające do poprawy obecnego prawodawstwa i skuteczne egzekwowanie już istniejących przepisów będą miały korzystny wpływ na rynek pracy i wzrost ekonomiczny w Europie - powiedział Karl H. Foerster, dyrektor wykonawczy organizacji. Komisja w nowym składzie uznaje rynek wewnętrzny za jedną z najmocniejszych stron UE i docenia jego rolę w kreowaniu siły europejskiego przemysłu. W niedawnej przeszłości widoczne były próby osłabiania znaczenia rynku wewnętrznego. Z tym większym zadowoleniem przyjmujemy obecne działania KE, mające ten rynek ponownie wzmocnić.

Przedstawiciele PlasticsEurope wyrazili także zrozumienie dla odłożenia propozycji związanych z gospodarką odpadami. W opinii przemysłu tworzyw propozycje w zakresie nowych poziomów recyklingu były nieczytelne i nieprecyzyjne, co nie pozwalało na oszacowanie wpływu tych poziomów na faktyczne zwiększenie efektywności zasobów. Przyszłe nowe cele recyklingu powinny we właściwy sposób uwzględniać doświadczenia najlepszych krajów członkowskich i ich osiągnięcia w tym zakresie.

PlasticsEurope podkreśla, iż każda nowa propozycja powinna zawierać wprowadzenie do 2025 zakazu składowania surowców zdatnych do recyklingu i odzysku. Obecnie ok. 9,6 mln ton odpadów tworzyw sztucznych co roku trafia na wysypiska w Europie. Tymczasem materiały te mogłyby zostać poddane recyklingowi lub odzyskowi energii na potrzeby produkcji elektryczności czy ciepła. Tylko obowiązkowe i prawnie wiążące na terenie całej Europy ograniczenia składowania będą stanowić prawne zabezpieczenie, konieczne do inwestowania w infrastrukturę sektora gospodarki odpadami - konkluduje PlasticsEurope w wydanym oświadczeniu.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum