Przetwarzanie tworzywa POM

Mimo prawidłowej średniej temperatury mogą występować duże wahania temperatury przy stosowaniu regulatora dwupunktowego. Natomiast dobry regulator PID zapewnia dokładne prowadzenie temperatury z niewielkim rozrzutem wahań. Rozkład temperatur w przedłużonych dyszach maszyn lub gorących kanałów musi być równomierny. Ponadto ważne jest prawidłowe umiejscowienie czujników temperatury.

Dokładne temperatury są szczególnie ważne w przypadku POM, ponieważ w razie przeciążenia termicznego tworzywo to, w przeciwieństwie do poliamidu lub PBT, ulega rozkładowi na substancje gazowe. Przejawami rozkładu są wypływanie pienistego stopu z dyszy, głośny wypływ z dyszy, wyraźny zapach, niekontrolowane cofanie ślimaka oraz występowanie brązowych lub czarnych smug albo wyraźnych śladów płynięcia na wypraskach.

Prosty test pienienia umożliwia zbadanie obciążenia termicznego. Pracującą cyklicznie maszynę zatrzymuje się na końcu czasu dozowania. Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, takich jak odsysanie gazów i kąpiel wodna, rękawice i okulary ochronne, wtryskuje się tworzywo - naturalne po 10 minutach, z pigmentem po 2 minutach - w wolną przestrzeń na blachę i sprawdza, czy placek stopu pieni się. Następnie wkłada się go do kąpieli wodnej. Jeśli pływa, to stan taki oznacza, że w stopie wytworzył się gaz i jest to zjawisko niedopuszczalne, czyli obciążenie termiczne jest zbyt duże.

Przy zmianie przetwarzanego na wtryskarce tworzywa należy niezależnie od wykonywania zwykłych operacji – bieg jałowy, czyszczenie, dopasowanie temperatury przy przetryskiwaniu produktu pośredniego – zwracać szczególną uwagę na to, czy w cylindrze nie pozostały żadne resztki tworzyw zawierających chlor lub tworzyw z dodatkiem środków przeciwpalnych.

Na całej drodze płynięcia stopu, począwszy od agregatu wtryskowego aż do formy, nie może być żadnych martwych przestrzeni. Odnosi się to zarówno do pierścienia zaworu zwrotnego i dyszy maszyny, jak też do rozdzielaczy i dysz w systemie gorących kanałów. W celu utrzymania w gorącym kanale równomiernej i nie za wysokiej temperatury stopu należy w formie z gorącymi kanałami zastosować dobrą izolację termiczną pomiędzy systemem gorących kanałów a chłodzoną formą.