Przetwórcy tworzyw i przedstawiciele handlu zgodni ws. jednorazówek

Przetwórcy tworzyw i przedstawiciele… Grupa Robocza ds. Torebek Foliowych działająca w obrębie Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych zaprosiła na swoje kolejne spotkanie, które odbyło się w początkach października, reprezentantów handlu detalicznego zrzeszonych w POHiD (Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji) oraz przedstawicieli Fundacji PlasticsEurope.

Zarówno przetwórcy, jak i branża handlowa są jednomyślni co do przyjęcia przez Polskę środków, które zapewnią, że torebki foliowe na zakupy nie będą oferowane konsumentom bezpłatnie. Tego rodzaju rozwiązania przyniosły już efekt w innych krajach - np. w Hiszpanii po wprowadzeniu przez handel opłat za torebki przykasowe ich zużycie spadło o 50 proc. Wcześniej takie zasady dystrybucji torebek w handlu spożywczym zostały przyjęte w Niemczech, gdzie obecnie torebka kosztuje 10 eurocentów. Podobne rozwiązania znajdują zwolenników w innych krajach UE, między innymi w Wielkiej Brytanii (5 pensów).

W Polsce Ministerstwo Środowiska rozpoczęło już prace nad nowymi przepisami. Tymczasem spożywcze sieci handlowe w naszym kraju od kilku lat także pobierają opłaty za tradycyjne foliówki. Uczestnicy październikowego spotkania wyrazili nadzieję, że będzie można w Polsce uniknąć regulacji administracyjnie ograniczających zużycie. Wiązałoby się to bowiem z koniecznością stworzenia dodatkowych miejsc pracy w administracji oraz obowiązkiem raportowania przez punkty sprzedaży detalicznej ilości wprowadzonych torebek na rynek, co w przypadku bardzo rozdrobnionego rynku detalicznego wydaje się dość trudne, o ile w ogóle możliwe.

PZPTS przypomina, że ewentualne przepisy nie będą dotyczyć torebek do pakowania produktów luzem, takich jak pieczywo, wędliny, warzywa itp. oraz zakupowych toreb wielorazowych o grubości powyżej 50 mikronów. Państwa członkowskie UE mają czas do 27 listopada 2016 r., aby wprowadzić przepisy zgodne z unijną dyrektywą.

Czytaj więcej:
Prawo 406