Przetwórstwo tworzyw: ciśnienie spiętrzania

Przetwórstwo tworzyw: ciśnienie…
Jak wiadomo jednym z celów wtryskarki jest dostarczenie do formy żądanej ilości jednorodnie stopionego tworzywa. By tak się jednak stało konieczne jest przestrzeganie wymagań odnośnie właściwych ustawień maszyny.

Ciśnienie spiętrzania traktowane jest jako jedno z ważniejszych ustawień termicznych. Zwiększenie ciśnienia spiętrzania powoduje bowiem zwiększenie pracy wykonanej przez ślimak i potrzebnej dla roztopienia tworzywa.

Zastosowanie ślimaka o odpowiedniej konstrukcji dla tworzyw krystalicznych powinno zapewnić uzyskanie energii koniecznej do stopienia tworzywa i doprowadzenia go do zalecanej temperatury topnienia przy minimalnym ciśnieniu spiętrzania. Jedynie w przypadku konieczności stapiania tworzyw o wysokim współczynniku lepkości, wymagane może być pewne ciśnienie spiętrzania. Miałoby to prowadzić do uniknięcia wstecznych obrotów ślimaka, co z kolei mogłoby skutkować niestałą objętością wtrysku.

Zastosowanie ślimaka o niewłaściwej konstrukcji może wymagać dostarczenia pewnego ciśnienia spiętrzania, tak aby zwiększyć pracę ślimaka wykonywaną dla roztopienia tworzywa. Większe ciśnienie spiętrzania może być wykorzystane do wyeliminowania nieroztopionych cząstek oraz do poprawy wymieszania barwników przy stosowaniu koncentratów barwiących.

Z drugiej jednak strony, zwiększanie ciśnienia spiętrzania wpływa na redukcję długości włókien szklanych oraz prowadzi do zmiany właściwości tworzyw z wypełniaczami. Jeszcze bardziej istotny jest fakt, że zwiększenie ciśnienia spiętrzania zawsze skutkuje zmniejszeniem wydajności ślimaka, a ponadto wydłużeniem czasu cyklu. W konsekwencji oznacza zaś spadek wydajności pracy. Wzrost ciśnienia spiętrzania powoduje większe ilości gromadzącego się na ślimaku osadu, a to z kolei wywołuje zanieczyszczenia produkowanych detali i osłabienie ich parametrów.

Ciśnienie spiętrzania należy wykorzystywać tylko wtedy, gdy wzrost temperatury cylindra lub inne zmiany są nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania.

W przypadku wszystkich tworzyw, zastosowanie ciśnienia spiętrzania wytwarza pewne ciśnienie na mieszankę w przedniej części ślimaka. Aby zapewnić kontrolę nad wyciekaniem tworzywa na końcu obrotu ślimaka, wymagane jest pewne zasysanie wsteczne, którego wielkość powinna być utrzymywana na poziomie minimalnym.

Wykorzystano materiały firmy DuPont

Czytaj więcej: Technologie 515Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08