Przyśpiesza pionierski projekt recyklingu realizowany przez Mura Technology, partnera igus

Przyśpiesza pionierski projekt…

Odzyskiwanie ropy naftowej z plastiku: brytyjska firma Mura Technology (Mura) realizuje ten cel w procesie HydroPRS, aby przyspieszyć gospodarkę obiegową tworzyw sztucznych. Jest to kwestia, która interesuje również firmę igus specjalizującą się w motion plastics. igus wspiera projekt Mury jako inwestor od 2020. Pierwsza instalacja HydroPRS do chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych jest obecnie budowana przez spółkę zależną Mura — ReNew ELP w Teesside w Anglii. Pionier zaawansowanego recyklingu robi ogromne postępy i uruchomi zakład na początku 2023.

Budowa pierwszej instalacji HydroPRS do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych rozpoczęła się w kwietniu 2021. Proces umożliwia recykling niesegregowanych odpadów z tworzyw sztucznych przy niskim śladzie węglowym. HydroPRS jest odporny na zanieczyszczenia organiczne, takie jak resztki papieru i żywności, dzięki czemu jako surowiec odpowiednia jest szeroka gama odpadów. Są one prasowane we własnym zakładzie obróbki materiałów i oczyszczane z zanieczyszczeń takich jak szkło, kamienie i metale. ReNew ELP nadal czyni znaczne postępy w budowie zakładu, chociaż pandemia i niedobory surowców, podobnie jak w innych sektorach gospodarki, miały wpływ na projekt. W ostatnich miesiącach po wykopach i pracach inżynieryjno-budowlanych wylano beton pod budowę fundamentów i podkonstrukcji budynków oraz obiektów. Pierwsze instalacje, takie jak zbiorniki na destylaty, zostały dostarczone na plac budowy w lipcu. Dodatkowo część z nich jest wywożona do lokalnych magazynów lub składowana u dostawców na miejscu. Pomaga to w planowaniu montażu, ponieważ sprzęt jest dostępny w każdej chwili i można go sprawnie zainstalować. Kolejne duże projekty budowlane to zakład przetwórstwa materiałów i główny zakład przetwórczy. W lipcu Mura rozpoczęła programowanie oprogramowania sterowniczego dla instalacji HydroPRS, które powinno zakończyć się do października.

Możliwości są dalej rozszerzane

Celem jest uruchomienie witryny ReNew ELP na początku 2023. Podczas pierwszej fazy zakład będzie miał wydajność 20 tys. ton, która zostanie zwiększona do 80 tys. ton rocznie. Dla porównania, według szacunków naukowców największy wir śmieci na świecie, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, która unosi się na Oceanie Spokojnym między Hawajami a Kalifornią, składa się obecnie z około 80 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych. W przyszłości na całym świecie mają powstać kolejne instalacje HydroPRSTM - w tym w Niemczech.  Zidentyfikowano kilka możliwych lokalizacji, a jeden jest już w fazie rozwoju i oczekuje się, że zacznie działać w 2025 lub wcześniej. Proponowane zakłady w Niemczech będą miały zdolność przerobu od 50 000 do 100 000 ton w jednym miejscu. Model biznesowy Mury obejmuje własne lokalizacje w Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych, a także możliwości licencjonowania na całym świecie za pośrednictwem partnera Mury, firmy KBR. Dodano innych partnerów, takich jak DOW Chemical, Chevron Phillips Chemical i Mitsubishi Chemical. igus jest partnerem Mura od 2020 roku i zainwestował w projekt 5 milionów euro.

Wspólna praca w celu osiągnięcia większego stopnia równowagi ekologicznej

Mura współpracuje już z dostawcami, aby zaopatrywać zakład HydroPRS w odpady z tworzyw sztucznych. Zbierają odpady gospodarstw domowych i miast, a w przyszłości będą dostarczać je do Mury. Ale Mura idzie o krok dalej i aktywnie napędza rozwój tego nowego sektora przemysłowego, współpracując z decydentami i innymi zainteresowanymi stronami. Aby zilustrować pozytywny wpływ na środowisko własnego zakładu HydroPRSTM w Wilton, Mura współpracuje również z niezależnym partnerem Warwick Manufacturing Group (część University of Warwick) nad analizą cyklu życia zakładu, która ma zostać opublikowana jesienią 2022. „Zdajemy sobie sprawę z ogromnych możliwości, jakie daje ta przełomowa technologia i wspieramy Mura, aby pomóc w dokonaniu przełomu w recyklingu chemicznym materiałów ”, mówi Frank Blase, dyrektor generalny igus GmbH. Od ponad 50 lat firma igus regranuluje już 99 procent odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych podczas produkcji, a w 2019 uruchomiła również własny program recyklingu nieużywanych e-prowadników pod nazwą "eko-prowadnik". Pierwszymi produktami stworzonymi w tym roku z materiałów pochodzących w 100% z recyklingu były eko-prowadniki i łożyska ślizgowe iglidur ECO. Nowością jest również projekt igus:bike na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej. Koncepcja obejmuje rower wykonany w całości z polimerów, który jest całkowicie bezsmarowy i nierdzewny, a jego rama i koła mogą być również wykonane z odpadów poużytkowych. Dzięki platformie igus:bike firma igus chce również promować know-how na temat tworzyw sztucznych w światowym przemyśle rowerowym, a tym samym promować gospodarkę o obiegu zamkniętym na arenie międzynarodowej.

pm4722-1

Reportaże

Forum