Puławy dywersyfikują dostawy gazu

Puławy dywersyfikują dostawy… W tym tygodniu Grupa Azoty Puławy podpisała umowy na dostawy gazu ziemnego na rok 2014. Największym dostawcą pozostaje PGNiG, choć wartość zawartego 31 grudnia ub.r. kontraktu - 1,09 mld zł netto - jest niższa niż w przypadku dostaw ubiegłorocznych. Jest to efekt strategii Grupy Azoty, konsekwentnie dążącej do dywersyfikacji dostaw.

Poza PGNiG Grupa Azoty Puławy wybrała dwu innych dostawców paliwa. Będą nimi RWE Polska (wartość umowy wynosi ok. 69 mln zł) oraz Statoil (kontrakt opiewa na ok. 97 mln zł). Umowy z obiema firmami zostały zawarte 30 grudnia.

- Nasze działania w zakresie dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego jednoznacznie wskazują, że posiadamy niezbędne kompetencje i bierzemy czynny udział w liberalizacji polskiego rynku gazu ziemnego - mówi Wojciech Kozak, wiceprezes Grupy Azoty Puławy. - Zawarte umowy nie są jeszcze naszym ostatnim słowem w kwestii kontraktów na nadchodzący rok. W chwili obecnej uzgadniamy warunki dostaw paliwa gazowego z kolejnym jego dostawcą.

Gaz ziemny jest podstawowym surowcem używanym w puławskiej spółce, która rocznie do produkcji amoniaku zużywa ok. 1 mld sześc. tego surowca. Zakup gazu ziemnego stanowi około 35 proc. całkowitych kosztów spółki.

Czytaj więcej:
Rynek 1095