Puławy zwiększą produkcję mocznika i AdBlue

Zakłady Azotowe Puławy zwiększą swoje moce wytwórcze w zakresie produkcji mocznika oraz AdBlue.

Nowe inwestycje będą możliwe dzięki zezwoleniu jakie wczoraj otrzymały Puławy. Dotyczy ono prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. To zaś oznacza, że spółka będzie mogła podnieść swoje moce wytwórcze dla mocznika o ok. 270 tys. ton w skali roku oraz AdBlue. Ten drugi produkt będzie wytwarzany w wielkości 100 tys. ton rocznie. Zezwolenie jest swoistą furtką do odzyskania połowy poniesionych przez firmę nakładów na modernizację i rozbudowę produkcji mocznika.

Inwestycja, którą Puławy mogą realizować w SSE Starachowice stanowi element strategicznego projektu "tlenownia-amoniak-mocznik" i jest drugą, po nowej tlenowni realizowanej we współpracy z Air Liquide Polska, inwestycją prowadzoną w Strefie. Jej realizacja umożliwia Puławom skorzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego należnego od przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży produktów wytworzonych dzięki tej inwestycji.

- W tej formie możemy uzyskać ulgę do wysokości 50 proc. kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych - informuje prezes zarządu Puław Paweł Jarczewski.

To niebagatelna wartość, gdyż zgodnie z zezwoleniem Puławy w terminie do 31 grudnia 2010 r. mają ponieść na terenie strefy wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej równoważnej kwocie 45,7 mln euro. Ulga znacząco więc obniży planowane wydatki.

Rozbudowa ciągu produkcyjnego "tlenownia-amoniak-mocznik" składa się z dwóch etapów. Pierwszy to budowa nowej tlenowni, która zastąpi obecnie działające bloki tlenowe. Drugi etap obejmuje natomiast prace modernizacyjne i intensyfikacyjne instalacji wytwarzającej mocznik. Ciąg produkcyjny "tlenownia-amoniak-mocznik" to obecnie największa z realizowanych inwestycji Puław. Podniesie zdolności produkcyjne spółki w zakresie mocznika do 1,21 mln ton rocznie. Jest ona wynikiem realizacji zobowiązań zawartych w Strategii Spółki z 2007 r.

Z kolei AdBlue to najnowszy produkt Puław. Został on wprowadzony na rynek w 2007 r. Jest stosowany jako środek redukcyjny szkodliwych cząstek spalin w nowoczesnych silnikach diesla wyposażonych w technologię SCR. Jest nietoksyczny, bezwonny, obniża wykorzystanie paliwa o 5 proc. Co ważne pozwala spełniać najnowsze unijne normy. Puławy są w tej chwili jedynym producentem AdBlue w naszym kraju.

Czytaj więcej: Inwestycje 714