Radici Plastics i Grupa Hromatka razem

Radici Plastics i Grupa Hromatka… RadiciGroup Performance Plastics i Grupa Hromatka - wraz ze spółkami zależnymi Aectra Plastics i Plastoplan Polska, specjalizującymi się w marketingu oraz dystrybucji zaawansowanych technologicznie polimerów - podpisały strategiczne porozumienie w sprawie dystrybucji tworzyw konstrukcyjnych z grupy poliamidów (PA) i politereftalanów butylenowych (PBT) o nazwach handlowych Radilon, Heramid, Radiflam, Radistrong i Raditer.

To porozumienie wzmacnia pozycję RadiciGroup Performance Plastics na rynkach wschodnio- i środkowo-europejskich, poprawiając udział w rynku i dostępność produktów w regionie, szczególnie w Polsce, Rumunii i Bułgarii. Dzięki współpracy z Grupą Hromatka, RadiciGroup może być bliżej swoich klientów, dostarczając rozwiązania i skupiając się na produktach specjalnych i usługach.

Grupa Hromatka, Aectra Plastics i Plastoplan Polska, oferują specjalistyczne tworzywa konstrukcyjne i wysokiej jakości wsparcie techniczne a dzięki doświadczonemu, lokalnemu zespołowi oraz własnym magazynom współpraca z RadiciGroup Performance Plastics będzie obopólnie korzystna. Dalsze inwestycje w logistykę, np. rozbudowa magazynu w Rumunii oraz wzmocnienie zespołu, stanowią podstawę dalszych planów rozwoju w tych krajach.

Czytaj więcej: