Radpol przyjmuje zapisy w Transzy Indywidualnej

Dzisiaj rozpoczynają się zapisy na akcje spółki Radpol w transzy Inwestorów Indywidualnych. Jednocześnie Dom Maklerski BZ WBK opublikował raport analityczny dotyczący spółki. Została ona wyceniona na 7,2 zł za akcję metodą DCF, natomiast metodą porównawczą na 5,9 zł za akcję. Daje to wartość firmy na poziomie 142-173 mln zł.

Radpol, z siedzibą w Człuchowie pod Bydgoszczą, jest jedynym w Polsce pionowo zintegrowanym producentem materiałów i produktów termokurczliwych z polietylenu wytwarzanych przy wykorzystaniu unikalnej technologii sieciowania radiacyjnego za pomocą wiązki elektronów. Kontroluje 70 proc. polskiego rynku.

Dzisiaj rozpoczyna przyjmowanie zapisów na akcje w Transzy Indywidualnej. Ponieważ jednak podanie do publicznej wiadomości wysokości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży akcji nastąpi dopiero 24 kwietnia przed godziną 9 rano, to inwestorzy instytucjonalnie będą dokonywać zakupów nie znając ceny. W o wiele lepszej sytuacji będą Inwestorzy Instytucjonalni. Przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej przewidziano bowiem na 24 - 25 kwietnia, gdy cena emisyjna będzie już znana.

Obecnie kapitał własny spółki wynosi 7,4 mln zł, zatem nowa emisja może w znaczący sposób wpłynąć na zwiększenie mocy.

Analitycy zwracają uwagę na fakt, że RADPOL ma szansę do końca 2009 r. potroić zysk netto, do poziomu 10,8 mln zł, a także systematycznie zwiększać marże brutto z wysokiego poziomu 43,8 proc. w 2006 roku nawet do 46,5 proc. w 2009 r. Dodatkowo, podkreślają znaczący potencjał rozwoju spółki wynikający z rosnącego zapotrzebowania na nową lub modernizowaną infrastrukturę w Polsce. Kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej będzie uruchomienie drugiego akceleratora o energii 4,5 MeV.

W 2006 r. RADPOL osiągnął przychody na poziomie 29,26 mln zł, co oznacza wzrost o 35,2 proc. w stosunku do roku ubiegłego. O ponad 22 proc. zwiększył się zysk netto spółki z 3,54 mln w 2005 r do 4,32 mln zł w 2006 r.

Spółka zaoferuje 5617717 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6300000 akcji zwykłych nowej emisji serii B.

Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez najbliższe 12 miesięcy. Do obrotu wprowadzonych zostanie 17651610 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 gr każda oraz 6300000 PDA serii B. Cena maksymalna akcji została ustalona na poziomie 6,8 zł. Wartość oferty wyniesie od 60 do 80 mln zł.

Radpol informuje też, że przy sprzedaży akcji po maksymalnej cenie ustalonej w prospekcie na 6,80 zł pozyska z emisji nowych akcji 41,3 mln zł netto.

W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 9534200 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 2383517 akcji.

Z pozyskanych z nowej emisji środków Radpol chce 11,6 mln zł przeznaczyć na unowocześnienie zakładu produkcyjnego, a 10 mln zł na budowę akceleratora. Na zwiększenie kapitału obrotowego trafić ma 5 mln zł, a 7 mln zł pójdzie na spłatę kredytów obrotowych.

Czytaj więcej: Giełda 131

brak
 

Producent rur termokurczliwych z polietylenu sieciowanego radiacyjnie

Polska