Rafako na konferencji poświęconej termicznemu przekształcaniu odpadów

Z kolei dr inż. Jerzy Mirosław, kierownik Biura Handlowego Zakładu Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Rafako SA, zaprezentował zebranym potencjał, możliwości i doświadczenia firmy w zakresie oczyszczania spalin.

- Raciborska spółka jest od początku swojego istnienia rozpoznawalna zarówno w kraju, jak i na świecie jako firma, która dostarcza kotły dla energetyki zawodowej oraz od ponad dwudziestu lat jako firma, która dostarcza kotły odzyskowe na rynek europejski związany z termicznym przekształcaniem odpadów - powiedział Jerzy Mirosław. - Natomiast to, co chciałem szczególnie uwypuklić na tej specyficznej konferencji w trakcie mojej prezentacji, to kolejny aspekt działalności firmy; mam tutaj na myśli bogate doświadczenie Rafako SA w zakresie oczyszczania spalin. Każda instalacja termicznego przekształcania odpadów składa się z sześciu głównych segmentów technologicznych. Dwoma kluczowymi są: segment odzysku ciepła, czyli kocioł odzyskowy, oraz segment oczyszczania spalin, bardzo ważny z ekologicznego punktu widzenia. To właśnie z tym, co Rafako SA potrafi najlepiej w kwestii kompleksowej obróbki spalin, czyli z doświadczeniami, referencjami, możliwościami i ofertą Rafako SA w zakresie odpylania, odsiarczania i odazotowania spalin starałem się zapoznać uczestników konferencji podczas swojego wystąpienia.

Opiekun naukowy konferencji, dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. nadzw. AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, zaznaczył, że obecna konferencja stanowiła istotny przełom w dorobku dwunastu poprzednich.

- Dotychczasowe dwanaście edycji toczyło się pod hasłem "od planów do realizacji" - powiedział Pająk. - Plany już od kilku lat za nami, za nami także cały cykl przedinwestycyjny i inwestycyjny budowy w kraju zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Za nami w końcu realizacja tych zakładów. Stały się one faktem. Około miliona ton odpadów komunalnych trafia rocznie na ruszt, wprowadzając w ten sposób krajową gospodarkę odpadami na zdecydowanie wyższy poziom jej zaawansowania i sytuując Polskę w grupie krajów UE opierających tę gospodarkę już nie tylko na składowaniu, pozwalając się jednocześnie zbliżać do najnowszych standardów i wyzwań, określanych jako circular economy. Nie mogę nie wspomnieć o Rafako SA, które w konferencji bierze udział praktycznie od początku oraz jest jej partnerem strategicznym. Otóż firma od pierwszej edycji wydarzenia odgrywa niezwykle istotną rolę, prezentując swoje uznane w Polsce, jak i za granicą aplikacje w zakresie dostawy urządzeń kotłów do instalacji termicznego przekształcania odpadów. Mam nadzieje, że nasza współpraca w sektorze ochrony środowiska będzie nadal tak owocna i kontynuowana.

Rafako