Raport Brambles nt. Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r.: cele na rok 2025 w zasięgu ręki

Raport Brambles nt. Zrównoważonego…

Firma Brambles, działająca pod marką CHEP w ok. 60 krajach jako globalny dostawca rozwiązań dla łańcucha dostaw, opublikowała swój coroczny Raport nt. Zrównoważonego Rozwoju, w którym przedstawiono wyzwania i osiągnięcia związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i biznesowymi (Environmental, Social and Governance, ESG) na rok finansowy kończący się 30 czerwca 2022 r.

Zrównoważone cele Brambles na rok 2025 oraz działania na rzecz regeneracyjnych łańcuchów dostaw wynikają ze strategii Brambles bazującej na trzech filarach: "Korzyści dla planety", "Korzyści dla biznesu" i "Korzyści dla społeczności". Po dwóch latach realizacji programu firma Brambles przedstawiła w Raporcie nt. Zrównoważonego Rozwoju konkretne osiągnięcia , które ilustrują znaczący postęp ku regeneracyjnej przyszłości:

 • Mimo zakłóceń w globalnym łańcuchu dostaw i ograniczonej podaży drewna, firma Brambles utrzymała 100% zaopatrzenia z certyfikowanych, zrównoważonych upraw leśnych oraz zwiększyła poziom zrównoważonego łańcucha dowodowego (ang. chain of custody) o trzy punkty do poziomu 72%;
 • Postępy Brambles w realizacji nowych celów dekarbonizacyjnych, które firma ogłosiła w czerwcu 2022 r., obejmują redukcję emisji o 4,52% (w porównaniu do roku finansowego 2020). Cele Brambles mają status zweryfikowanych naukowo (tzw. SBT - science based targets) i dotyczą danych z zakresów 1, 2, i 3, będąc częścią  programu, którego celem jest osiągnięcie zerowej emisyjności netto do 2040 r., a więc dziesięć lat wcześniej niż przyjęto w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym;
 • 33% pozycji menedżerskich w firmie Brambles jest obsadzonych przez kobiety, co wyraźnie wskazuje na postęp w realizacji celów zdefiniowanych w ramach filaru strategii "Korzyści dla biznesu". Cele te obejmują m.in. promowanie inkluzywności, dbałość o dobre samopoczucie w pracy i wdrażanie inicjatyw mających na celu poprawę dostępności, a także zobowiązanie do zatrudnienia kobiet na co najmniej 40% stanowisk kierowniczych oraz podwojenie liczby kobiet w zakładach do 2025 r.;
 • Niezależne gremium wyróżniło Brambles, przyznając firmie tytuł "Top Employer" w 21 krajach na pięciu kontynentach, co podkreśla jej zaangażowanie na rzecz dobrego samopoczucia pracowników oraz tworzenia inkluzywnego i doceniającego personel środowiska pracy. Ambicją Brambles jest uzyskanie globalnego tytułu najlepszego pracodawcy - Global Top Employer;
 • Brambles nadal realizuje inicjatywy wspierające lokalne społeczności. "Lepsze społeczności" to trzeci filar strategii zrównoważonego rozwoju na 2025 r. i kluczowy element szerszego, pozytywnego wkładu Brambles na rzecz społeczeństwa. W ramach globalnej współpracy z bankami żywności zapewniono pomoc dla ponad 16 mln osób w postaci darowizn rzeczowych i działalności charytatywnej na zasadach wolontariatu. Ponadto wolontariusze CHEP Polska zapewnili wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, organizując dla nich schronienie i niezbędną pomoc rzeczową;
 • Brambles konsekwentnie zwiększa efektywność i zmniejsza ślad środowiskowy dzięki odpowiednio zorganizowanej współpracy. W ciągu roku firma współpracowała z 370 klientami w ramach ponad 1400 inicjatyw programu Współpracy Transportowej CHEP, co oznacza duży skok względem wyznaczonego celu, za który przyjęto podwojenie liczby projektów kooperacyjnych z klientami z 250 do 500 do roku 2025.

- Dwa lata temu zaczęliśmy nowy etap programu zrównoważonego rozwoju, bazując na inspirującej i wówczas odległej wizji, jaką jest utworzenie regeneracyjnego łańcucha dostaw. Dziś możemy z dumą ogłosić, że krok za krokiem ta wizja staje się rzeczywistością. Zamierzenia dotyczące regeneracyjnego łańcucha dostaw są obecnie przyjmowane przez wspólnotę firm rozumiejących wagę wnoszenia do środowiska wartości dodanej. Coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że samo ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko to już zbyt mało - podkreśla dyrektor Brambles ds. zrównoważonego rozwoju, J.J. Freijo. - W wymagających czasach - jakie mamy obecnie - kluczowym warunkiem uzyskania autentycznej regeneracji w łańcuchu dostaw jest integracja. Współdziałając na obszarze wszystkich funkcji biznesowych, zarówno jeżeli chodzi o operacje własne, jak i działalność dostawców oraz klientów, zdołaliśmy pokonać przeszkody i zwiększyć sprawność operacyjną - dzięki temu posunęliśmy się do przodu w realizacji naszych celów na rok 2025. Zrównoważony rozwój pozostaje niezmiennie wśród priorytetów Brambles jako źródło wartości dla firmy i klientów, chroniąc jednocześnie zasoby planety.

Stosowany przez Brambles model biznesowy oparty na współużytkowaniu i ponownym wykorzystaniu (ang. share and reuse) już zapewnia wiele oszczędności środowiskowych w łańcuchach dostaw klientów gdy zestawi się go z rynkowymi alternatywami - rozwiązaniami jednorazowymi. W ostatnim roku rozwiązania Brambles pomogły klientom oszczędzić :

 • 2,5 mln ton CO2 - odpowiednik CO2 emitowanego przez ok. 473.000 gospodarstw domowych w ciągu roku;
 • 4 470 megalitrów wody - co odpowiada ok. 1 788 basenom o wymiarach olimpijskich;
 • 3,2 mln metrów sześciennych drewna;
 • 3,1 mln drzew; oraz
 • 1,5 mln ton odpadów.

Czytaj więcej:
Rynek 1087
Ekologia 631

brak
 

Firma specjalizuje się w usługach wynajmu palet i kontenerów

Polska