Raport Brambles nt. Zrównoważonego Rozwoju za 2022 r.: cele na rok 2025 w zasięgu ręki

Wyróżnienia dla Brambles jako globalnego lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju

Osiągnięcia i wiarygodność Brambles pod względem zrównoważonego rozwoju nadal znajdują najwyższe uznanie w światowych rankingacj liderów ESG. W ramach indeksu giełdowego Dow Jones Sustainability World Index Brambles uznano za drugą najbardziej zrównoważoną firmę w swojej branży, zaś Corporate Knights umieścił ją na 10 miejscu na liście 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Ponadto, w ratingu MSCI firma Brambles uzyskała maksymalną ocenę AAA w obszarze ESG i została zaliczona do najlepszych 8% wśród wszystkich ocenionych podmiotów. Uzyskała również ocenę A- od instytutu CDP w obszarze gospodarki leśnej.

Tę samą ocenę, czyli A-, przyznała Brambles Fundacja Ellen MacArthur w oparciu o narzędzie analityczne Circulytics służące do oceny zgodności z zasadami gospodarki cyrkularnej. Kolejnym wyróżnieniem jest nagroda Terra Carta Seal przyznawana globalnym korporacjom w uznaniu dla ich zaangażowania na rzecz rozwoju autentycznie zrównoważonych rynków.


road-tractor-trailer-istock-904377080
Fot. Public Dialog / CHEP

Czytaj więcej:
Rynek 1092
Ekologia 637