Raport Zintegrowany Grupy Orlen za 2018 rok już w sieci

Raport Zintegrowany Grupy…

O najważniejszych aspektach działalności Grupy Orlen w 2018 roku można już przeczytać w wersji online Raportu Zintegrowanego dostępnej pod adresem raportzintegrowany2018.orlen.pl. Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat bieżących i planowanych działań Grupy Orlen. Prezentuje proces budowy jej wartości, obrazuje sposób zarządzania ryzykiem, pokazuje jak analizowane są trendy makro i najnowsze regulacje, a także pozwala dostrzec szerokie spektrum działań z zakresu działalności pozafinansowej koncernu. Raport jest dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Układ publikacji i zawarte w niej treści opierają się na strukturze i wytycznych w zakresie raportowania zintegrowanego, rekomendowanych przez International Integrated Reporting Council. Publikacja, poza informacjami nt. bieżącej działalności oraz otoczenia Grupy Orlen, prezentuje również opis ładu korporacyjnego, realizację strategii, ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz trendy i prognozy rynkowe. Istotne elementy to przedstawienie modelu biznesowego firmy, a także prezentacja jej kluczowych kapitałów - finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego.

Orlen wprowadził w raporcie szereg udogodnień dla czytelników. Syntezator mowy pomoże osobom niedowidzącym w odczytaniu tekstu znajdującego się na stronie. Ponadto dzięki specjalnym funkcjonalnościom tekst raportu może zostać powiększony oraz wyświetlony w wersji kontrastowej.

Raport zawiera również interaktywne narzędzia, dzięki którym staje się on bardziej przystępny. Znalazły się w nim m.in. centrum tabel i wykresów, multimediów i dokumentów, interaktywny słownik pojęć finansowych i branżowych czy interaktywny przewodnik. Wskaźniki KPI w ujęciu kwartalnym i rocznym prezentują bieżące i historyczne dane. W dokumencie znajduje się także mapa z rynkami zbytu Grupy Orlen, schemat budowy wartości, model biznesowy i mapa interesariuszy.

Źródło: PKN Orlen


Czytaj więcej:
Paliwa 58