RecyClass: projektowanie opakowań z tworzyw sztucznych

RecyClass: projektowanie opakowań…

Odwrócenie status quo w kwestii praktyk zarządzania odpadami pochodzącymi z opakowań plastikowych poprzez nadanie im właściwości umożliwiających ich recykling pozostaje jednym z kluczowych wyzwań. Zdanie UE jest w tym przypadku jasne: do roku 2030 wszystkie wyroby tworzywowe muszą nadawać się do odzysku oraz ponownego użytku. Proces zmian powinien rozpocząć się zwiększeniem ogólnej wartości odpadów, dzięki projektowaniu dla recyklingu. Każdy produkt wprowadzany na rynek powinien być zaprojektowany w sposób adekwatny do przewidywanego końca jego cyklu życiowego oraz kompatybilny z technologiami odzysku. Idea ta stanowi siłę napędową platformy RecyClass, która zrzesza cały łańcuch wartości branży tworzyw sztucznych; w tym producentów surowców, przetwórców, właścicieli marek handlowych, recyklerów i specjalistów w zakresie gospodarki odpadami, dla których recykling jest podstawą strategii zrównoważonego rozwoju. Podmioty te współpracują nad zwiększeniem możliwości recyklingu oraz rozwojem w kierunku GOZ w kontekście opakowań plastikowych.

Jednym z głównych zadań platformy jest opracowywanie opartych na badaniach naukowych wytycznych dotyczących recyklingu, które bazują na Protokołach Oceny Możliwości Recyklingu (Recyclability Evaluation Protocols). Protokoły te proponują standardową metodologię oceny zachowania się opakowania lub innowacyjnej technologii w ramach nowoczesnych procesów recyklingu, w sposób ilościowy i możliwy do obliczenia. Oceny te są kluczowe dla wspierania innowacji mających optymalizować procesy recyklingu, a także weryfikować ich skuteczność. Rezultaty testów stanowią bazę dla ciągłego uaktualniania wytycznych dotyczących projektowania dla recyklingu, z uwzględnieniem najnowszych technologii obecnych na rynku. Wytyczne odnoszą się do specyfikacji każdego typu opakowania i polimeru, aby móc określić czy należy im przydzielić kategorię ''pełnej zgodności'', ''limitowanej zgodności'' czy też ''braku bądź niskiej zgodności''.

Protokoły Oceny Możliwości Recyklingu wraz z wytycznymi są wykorzystywane jako zaplecze do przeprowadzania samooceny za pomocą internetowego narzędzia RecyClass, którego zadaniem jest ocena jakościowa poziomu recyklowalności danego opakowania. Po zakończeniu analizy produkt  oddany ewaluacji przydzielany jest do odpowiedniej kategorii, odzwierciedlającej jego pełną (kat. A), częściową lub zerową (kat. F) zdolność do recyklingu. Dodatkowo RecyClass instruuje użytkowników odnośnie do sposobów ulepszania najważniejszych kwestii dotyczących procesu projektowania, tak by wykazywał on zgodność z procesami odzysku. W oparciu o te dokumenty i podstawową metodologię recyklingu 1 opracowywane są też certyfikaty zarówno do jakościowej, jak i ilościowej oceny produktów końcowych. Aby zapewnić maksymalną przejrzystość oraz bezstronność, certyfikacje przeprowadzane są przez akredytowane jednostki i niezależnych audytorów. Potwierdzając w zweryfikowany sposób możliwości recyklingowe, przyczyniają się one do harmonizowania i zwiększania przejrzystości rynku, a także do budowania zaufania wśród branży oraz konsumentów. Każda firma, która chce poddać ocenie swoje plastikowe opakowanie może odwiedzić stronę www.recyclass.eu.

1 RecyClass Recyclability Methodology: https://recyclass.eu/recyclass/methodology/.

Czytaj więcej:
Ekologia 500