Recykling PET na Coke Live Music Festival

Edukację ekologiczną firmy systemu Coca-Cola prowadzą wraz z partnerami – organizacją odzysku Rekopol oraz z Fundacją na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach Recal.

Edukacyjna akcja ekologiczna „nie zatrzymuj. przetwarzaj.” jest elementem strategii społecznej odpowiedzialności biznesu firm systemu Coca-Cola w Polsce. Obejmuje ona takie obszary jak ochrona zasobów wodnych oraz odzyskiwanie i recykling odpadów. Coca-Cola dąży do stworzenia obiegu zamkniętego opakowań i przetwarzania zużytych opakowań na nowe. Firmy systemu Coca-Cola zmniejszają ilość generowanych odpadów zwiększając efektywność produkcji i stosując segregację, inwestują również w technologie i systemy odzysku zużytych opakowań. W latach 2001-2011 w polskich zakładach Coca-Cola zużycie wody na litr wyprodukowanego napoju spadło o 38%, a odsetek odpadów produkcyjnych, które poddane zostały recyklingowi wyniósł 97%. Redukowana jest również stopniowo waga opakowań. Na przykład w 2008 roku ograniczono wagę opakowań napojów gazowanych w zależności od ich typu od 5% do 11%, a w 2009 roku zmniejszono wagę butelki PET na wodę o pojemności 0,5l. o 20%, zaś w 2010 r. wprowadzono nowy typ zamknięcia w opakowaniach PET, co pozwoliło m.in. na dalszą redukcję wagi od 4% do 8% w zależności od typu butelki. W 2011 roku wprowadzono na rynek naturalną wodę mineralną Kroplę Beskidu w nowej butelce zawierającej o 20% mniej plastiku, zmiejszając tym samym emisję dwutlenku węgla o ok. 13%.

Czytaj więcej: Recykling 422 Ekologia 249