Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych… Gospodarcze wykorzystanie odpadów opakowaniowych może być prowadzone jako ponowne wykorzystanie, odzysk lub recykling. W naszym kraju jednak prowadzone jest w ograniczonym zakresie i to niemal w odniesieniu do wszystkich typów opakowań.

Jeśli chodzi o opakowania papierowe, to do celów opakowaniowych wykorzystywane są głównie tektura falista, papiery workowe, papiery makulaturowe oraz tektura pudełkowa.

Odpady te stanowią najistotniejszą pod względem masy grupę odpadów opakowaniowych w Polsce. Jeśli nie zawierają innych tworzyw np. maksymalny udział polietylenu dochodzi tylko do 3 proc., to są wówczas przydatne do powtórnego przetworzenia. Zakłady celulozowo - papiernicze przyjmują makulaturę opakowaniową w postaci zbelowanej, jeżeli tektura lub papier nie są powleczone asfaltem, parafiną lub woskami.

W Polsce nie istnieją aktualnie możliwości przetwórstwa makulatury tzw. trudnej do przerobienia, zawierającej papier wodoodporny, powlekany tworzywami sztucznymi, klejami, aluminium, bitumizowane, parafinowane.

Recykling opakowań

Makulaturę opakowaniową wykorzystuje się do wytwarzania papieru i tektury na nowe opakowania, ręczniki, a także papiery gazetowe i koperty na przesyłki pocztowe. Jest ona także wykorzystywana do produkcji wytłaczanek metodą odlewów włóknistych pod próżnią. Sposobem ponownego wykorzystania jest też nacinanie poużytkowej tektury opakowaniowej i formowanie materiału wypełniająco - amortyzującego do opakowań transportowych.

Analizując z kolei opakowania szklane trzeba powiedzieć, że wszystkie tego typu opakowania jednorazowe lub zużyte zwrotne można wykorzystać w hutach szkła. Zastosowanie stłuczki w procesie topienia szkła obniża zużycie energii, zwiększa wydajność i przedłuża czas użytkowania pieców hutniczych. Powoduje poza tym obniżenie emisji tlenków azotu i zmniejsza zużycie wody. Szacuje się, że 1 proc. wzrost zastosowania stłuczki szklanej w procesie technologicznym pozwala zmniejszyć o ok. 0,25 proc. zużycie energii. Przy produkcji niektórych wyrobów szklanych dodatek stłuczki może przekraczać nawet 50 proc. masy.

O przydatności opakowań szklanych do recyklingu decyduje przede wszystkim ich czystość oraz dokładność segregacji na odmiany, czyli szkło bezbarwne, brązowe, zielone. Stąd też ogromne znaczenie mają systemy segregacji odpadów i selektywnej zbiórki szkła.

Kolejna grupa to odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych. Jest to wciąż niestety nierozwiązany do końca problem. Ich recykling stwarza poważne problemy. Jest on związany ze znacznie wyższymi kosztami niż w odniesieniu do opakowań szklanych, tekturowych czy metalowych. W związku z tym, na co szczególnie mocno skarżą się przedsiębiorcy, ceny uzyskiwane za tworzywa wtórne nie są konkurencyjne wobec cen tworzyw pierwotnych.

Czytaj więcej: