Recykling opakowań innych niż butelki PET

Butelki PET są z powodzeniem poddawane recyklingowi w większości państw członkowskich UE. W 2007 r. do recyklingu zebrano 43 proc. wszystkich wykorzystanych butelek PET, co odpowiada ilości 1,2 miliona ton rocznie. Warto jednak wiedzieć, jak wygląda recykling opakowań innych niż butelki.

- W celu dalszego zwiększania ilości opakowań poddawanych recyklingowi konieczne jest dalsze utrzymanie wykorzystywania całego potencjału butelek oraz badanie możliwości wykorzystania innych rodzajów odpadów opakowaniowych. W krajach takich jak Austria, Włochy, Niemcy, Norwegia i Hiszpania, oprócz butelek, prowadzona jest zbiórka opakowań sztywnych, jak np. tacki i kubki oraz niektóre rodzaje folii – analizują eksperci stowarzyszenia PlasticsEurope.

Udoskonalone technologie sortowania i mycia, rozwijający się rynek tworzyw pochodzących z recyklingu oraz możliwości biznesowe motywują państwa członkowskie do badania możliwości recyklingu dla tej grupy, zwanej często “tworzywami mieszanymi”.

Tworzywa mieszane są przedmiotem badań grupy EPRO, która zajmuje się badaniem obecnie działających systemów i przeprowadzaniem testów przemysłowych w celu oceny możliwości przetwarzania, kosztów i korzyści dla środowiska różnych opcji dla zużytych produktów.

W Wielkiej Brytanii w ramach programu WRAP rozpoczęto badania wstępne, zaś obecnie prowadzona jest walidacja na pełną skalę. Badania nad recyklingiem tworzyw mieszanych doprowadziły do następujących wniosków:

Strumień odpadów należy jak najdokładniej sortować, do możliwie najlepszego rozdzielenia poszczególnych rodzajów tworzyw.

Tworzywa z recyklingu powinny zastępować pierwotne polimery w kolejnych zastosowaniach.

Potrzebne są dobrze określone rynki odbiorców dla każdego rodzaju regranulatu.

Jedynie część strumienia odpadów można poddać recyklingowi, w pozostałych przypadkach korzystniejszy jest odzysk energii. Udział procentowy zależy od
czystości strumienia odpadów.

Wiadomo już, że w ciągu najbliższych kilku lat w państwach członkowskich będą prowadzone badania nad recyklingiem tworzyw mieszanych, które powinny przynieść dalsze rozwiązania.

Ciekawa sytuacja występuje we Włoszech. Corepla, czyli Krajowe Konsorcjum Zbiórki, Odzyskiwania i Recyklingu Odpadów z Opakowań z Tworzyw Sztucznych, postawiło sobie za cel recykling i odzyskiwanie odpadów opakowaniowych. W 2002 r. zbiórka odpadów z gospodarstw domowych poza butelkami objęła wszystkie rodzaje odpadów opakowaniowych. Dzięki działalności konsorcjum Corepla, w 2007 r. zebrano ponad 200 tys. ton butelek i ok. 50 tys. ton folii, które sprzedano na aukcjach internetowych, uzyskując przychód przekraczający 40 mln euro.

W 2007 r. odpady opakowaniowe z tworzyw mieszanych stanowiły ponad 35 proc. całej zbiórki z gospodarstw domowych, z czego 40 proc. zostało poddanych recyklingowi, zaś pozostałe wykorzystano do odzyskania energii. W tej chwili Corepla chce doprowadzić do coraz lepszego wykorzystania odpadów z tworzyw mieszanych, dzięki zastosowaniu automatycznego sortowania - dla zwiększenia wydajności - i przeprowadzeniu analizy rynków zastosowań końcowych w celu zdefiniowania najbardziej wartościowych aplikacji.

Czytaj więcej: Recykling 422 Opakowania 1108