Recykling surowcowy i korzyści dla środowiska

Recykling surowcowy i korzyści… Stowarzyszenie PlasticsEurope przekonuje, iż bardzo łatwo określić jakie korzyści dla środowiska przynosi odpowiednio prowadzony recykling.

Recykling mechaniczny oznacza przetapianie i przekształcanie zużytych tworzyw sztucznych w regranulat i uważany jest często za najlepszą metodę. W rzeczywistości jedynie 22 proc. odpadów pokonsumenckich kwalifikuje się do tego typu przetwarzania, czyli takie, które są dostępne w postaci czystych i wyselekcjonowanych strumieni, jak np. butelki PET po napojach czy duże folie.

Recykling surowcowy to z kolei przetwarzanie materiałów i wyrobów odpadowych do postaci surowców, z których te materiały zostały wytworzone. Surowce mogą być ponownie wykorzystane do wytworzenia pełnowartościowych tworzyw, a odpady powstałe w wyniku tej metody mogą stanowić domieszkę do paliw i smarów. Podstawową zaletą tej metody jest możliwość przeróbki tworzyw bez uprzedniej ich segregacji.

Korzyści dla środowiska związane z różnymi procesami recyklingu zużytych tworzyw sztucznych można łatwo oszacować w wymierny sposób poprzez ilość zaoszczędzonej energii, ponieważ dzięki tym procesom oszczędzamy konkretne surowce energetyczne. Parametr ten wpływa także na poziom emisji gazów cieplarnianych. Mniej zużytej energii to mniejsza emisja gazów cieplarnianych.

W zależności od rodzaju procesu mechanicznego korzyści w oszczędności energii wynoszą od 1 do 60 GJ/t. Maksymalna wartość – 60 GJ/t - osiągana jest tylko wtedy, gdy jednorodne i czyste frakcje odpadów tworzywowych są przetwarzane na granulat o właściwościach, pozwalających zastąpić polimer pierwotny w proporcji jeden do jednego. Natomiast w przypadku tych procesów recyklingu, w których ze zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych produkuje się płoty czy dachówki itd. korzyści dla środowiska są niewielkie.

Energia potrzebna do takiego recyklingu równoważy efekt wynikający z zastępowania, ponieważ materiały zastępowane przez produkty z recyklingu (beton, drewno, dachówki itd.) nie wymagają tak dużo energii w procesie produkcji. Zysk energii odpowiadający zastosowaniu recyklingu surowcowego np. w piecach hutniczych wynosi ok. 47 GJ/t i niewątpliwie przewyższa korzyści osiągane w procesach recyklingu zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych.

Łączenie w sposób zoptymalizowany różnych możliwości odzysku i recyklingu pozwala maksymalnie wykorzystać wartość i potencjał, jakie mają odpady z tworzyw sztucznych w zakresie zastępowania surowców i udowadnia, że jest to rozwiązanie najbardziej korzystne ekologicznie i uzasadnione ekonomicznie.

Czytaj więcej: