Rekordowa edycja konferencji IdentiPlast 2019

Rekordowa edycja konferencji…

14 edycja konferencji IdentiPlast, wiodącej europejskiej konferencji poświęconej recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych należała do rekordowych, zarówno pod względem frekwencji, jak i zasięgu - podczas dwóch dni konferencji, w której wzięło udział blisko 340 uczestników, w dwunastu sesjach tematycznych wystąpiło blisko 50 prelegentów, nie tylko z Europy, ale także USA, Kanady, Japonii, Indonezji, Kolumbii czy Ghany.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali wspólnie Bruce Margetts, prezes British Plastics Federation (BPF) oraz Javier Constante, prezes PlasticsEurope. W swoich przemówieniach podkreślali ogromną rolę i znaczenie przemysłu w poszukiwaniu efektywnych rozwiązań związanych z odpadami tworzyw sztucznych oraz zwracali uwagę na wartość tworzyw sztucznych jako cennego materiału, który raz wyprodukowany, powinien być wykorzystywany wielokrotnie.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony był zagadnieniom związanym ze zrównoważonym rozwojem i rozwiązaniami stosowanymi w różnych krajach. Daniel Calleja Crespo, Dyrektor Generalny DG ENVI w Komisji Europejskiej podkreślił, że przemysł tworzyw sztucznych ma kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej, zwracając uwagę, że tworzywa jako materiał nie powinny być przedstawiane tylko w negatywnym świetle, ponieważ mają one ogromny potencjał w procesie transformacji europejskiej gospodarki w kierunku obiegu zamkniętego. Dzień drugi konferencji koncentrował się na aspektach technicznych gospodarowania odpadami tworzyw sztucznych, w tym m.in. na sposobach poprawy selektywnej zbiórki, rozwoju technologii sortowania oraz na możliwościach dostosowania procesów recyklingu do różnych rodzajów odpadów.

- Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani, że udało nam się zgromadzić tak wielu czołowych ekspertów w zakresie recyklingu i gospodarki odpadami, którzy wspólnie dyskutowali nad tym jak przyspieszyć proces dochodzenia do gospodarki obiegu zamkniętego - stwierdził, podsumowując konferencję, Philip Law - dyrektor generalny BPF.

- Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zaprezentowanym podczas konferencji i intensywnej wymianie poglądów i doświadczeń łatwiej będzie budować koalicje, które pozwolą wspólnie osiągnąć cele recyklingu określone w dobrowolnych zobowiązaniach przemysłu - podkreślił Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

Konferencja IdentiPlast 2019, która odbyła się w dniach 7-8 marca w Centrum Konferencyjnym Queen Elizabeth II w Londynie, została zorganizowana przez PlasticsEurope przy wsparciu BPF.

Źródło: PlasticsEurope Polska

Reportaże

Forum