Rekordowa stopa redukcji obligacji PCC Rokita

Rekordowa stopa redukcji obligacji… Emisja kolejnej serii obligacji PCC Rokita zakończyła się rekordową redukcją w wysokości 82,80 proc. w drugim etapie przydziału. Zapisy złożyło 730 inwestorów. Na tak wysoki popyt spółka zareagowała decyzją o nowej emisji obligacji.

Zapisy rozpoczęły się 13 kwietnia i trwały do 26 kwietnia 2016 r. Oferującym był Dom Maklerski BDM SA. PCC Rokita zaoferowała pięcioletnie obligacje serii DA o stałym oprocentowaniu w wysokości 5 proc. w skali roku. Łączna wartość emisji to 25 mln zł. Spółka promowała przy przydziale inwestorów, którzy w 2013 r. nabyli obligacje serii AC w ramach pierwotnej oferty.

PCC Rokita może pochwalić się pięcioletnią pozytywną historią na rynku obligacji. Wszystkie dotychczasowe emisje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród inwestorów indywidualnych. Kolejna emisja, zakończona tak znaczącym sukcesem, spowodowała przyspieszenie decyzji o udostępnieniu kolejnej puli obligacji. Obligacje wyemitowane w ramach nowej emisji będą pięcioprocentowe, z sześcioletnim okresem wykupu. Wartość planowanej emisji to 20 mln zł. Szczegółowe warunki emisji spółka poda do publicznej wiadomości zgodnie z regulacjami ustawy o ofercie.

- Cieszy nas dowód zaufania, jakim ponownie obdarzyli nas inwestorzy - mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita SA. - To sprawia, że wychodzimy od razu z kolejną emisją. Obecny popyt na nasze obligacje jest tak duży, że jesteśmy przekonani o słuszności tej decyzji.

- Wpływy z emisji obligacji to jeden z filarów struktury finansowania działalności, poza kredytami, pożyczkami i innymi formami finansowania - stwierdził Rafał Zdon, wiceprezes zarządu PCC Rokita SA. - Obecna polityka banków powoduje, że zwiększamy proporcję zaangażowanego zewnętrznego kapitału w postaci obligacji. Naszą ambicją jest regularne oferowanie emisji na warunkach atrakcyjnych dla inwestorów indywidualnych.

- Warunki rynkowe sprzyjają wiarygodnym podmiotom w pozyskiwaniu finansowania dłużnego od inwestorów detalicznych - powiedział Tomasz Lalik, dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej DM BDM SA. - Cieszy nas, że możemy zaoferować tak atrakcyjny produkt szerokiej grupie inwestorów indywidualnych. Jesteśmy przekonani, że kolejna transza będzie cieszyła się równie dużym zainteresowaniem.

Czytaj więcej:
Giełda 150

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych
 

Ponad 1300 produktów i formulacji chemicznych dla przemysłu. Plastyfikatory uniepalniające, antyutleniacze/stabilizatory, uniepalniacze, dyspergatory i wiele innych dodatków do tworzyw sztucznych oraz butelki plastikowe

Polska, 56-120 Brzeg Dolny, Sienkiewicza 4