Rekordowe wyniki w Grupie Plast-Box

Rekordowe wyniki w Grupie…

Notowany na GPW producent opakowań z tworzyw sztucznych Plast-Box, osiągnął w 2020 roku historycznie najlepsze rezultaty zarówno na poziomie zysku EBITDA, jak i zysku netto. Grupa Kapitałowa  zamknęła ubiegły rok niemal z dwukrotnie wyższym zyskiem w porównaniu z odnotowanym w 2019 roku. W całym 2020 roku  zarobiła „na czysto” 15,3 mln zł czyli o 6,5 mln więcej niż rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,8 mln zł, a zysk EBITDA po wzroście o 59,2% r/r wyniósł 37,4 mln zł. W tym czasie Grupa kontynuowała kluczowe inwestycje rozwojowe, na które przeznaczyła łącznie 16 mln zł.

- Mimo nadzwyczajnych okoliczności, w jakich przyszło nam funkcjonować w obliczu globalnej pandemii, roczna sprzedaż w Grupie uplasowała się na poziomie tylko nieznacznie niższym od poziomu wypracowanego w 2019 roku, co oceniam niezwykle pozytywnie – komentuje  Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. - Wypracowany w ostatnich latach model biznesowy, oparty na geograficznym, branżowym i asortymentowym zróżnicowaniu portfela, zdecydowanie się sprawdził. Pandemia pokazuje bardzo wyraźnie, jak istotna w takich sytuacjach jest dywersyfikacja biznesu. To szczególnie ważne mając na względzie, że pomimo wyjątkowo wymagającego czasu, udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje i to w nakładzie znacznie większym niż w latach ubiegłych – podkreśla.

pts-grzegorz-pawlak-cz2-0089-got-exa

Na rezultaty roku 2020 w dużym stopniu miały wpływ korzystne ceny surowców na światowym rynku. Nie bez znaczenia była też utrzymana dyscyplina kosztowa, konsekwentnie realizowane założenia biznesowe, jak również działania optymalizacyjne podejmowane w spółkach Grupy w ciągu roku.

W ujęciu jednostkowym wyniki wypadają również imponująco. W ciągu 12 miesięcy 2020 roku spółka matka przy przychodach na poziomie 147,2 mln zł wygenerowała 23,5 mln zł wartości EBITDA i 16% marży EBITDA, co oznacza wzrost tych wartości względem ubiegłego roku o 6,4 mln zł (EBITDA) i 4,8 p.p. (marża EBITDA).

Plast-Box większość sprzedaży generuje za granicą. Na rynkach europejskich Grupa wypracowała 55% przychodów. W 2020 roku największymi zagranicznymi rynkami zbytu były Francja, Austria i Wielka Brytania.   

Grupa Plast-Box to globalny producent i dystrybutor opakowań plastikowych oraz właściciel marek Plast-Box i Stark Partner. Zakłady produkcyjne Grupy są zlokalizowane w Polsce i na Ukrainie.  W 2004 roku spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

plast-box