Rekordowy recykling PCW w Europie

Rekordowy recykling PCW w…
Program VinylPlus jest inicjatywą europejskich producentów PCW, zmierzającą do zapewnienia zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie recyklingu polichlorku winylu. Zamierzeniem programu jest osiągnięcie w 2020 roku poziomu recyklingu wynoszącego 800 tys. ton rocznie.

Dane zaprezentowane przez uczestników projektu podczas spotkania Vinyl Sustainability Forum 2013 w Stambule wskazują, że w 2012 roku osiągnięto rekordowe wyniki recyklingu PCW - ponad 360 tys. ton tworzywa. Zdaniem przedstawicieli VinylPlus, uzyskany wynik pozwala przypuszczać, że zamierzony na 2020 rok cel zostanie osiągnięty.

Podczas spotkania podjęto także kwestię uściślenia zakresu materiałów z PCW, które mogą być poddawane recyklingowi - włączono tu odpady pokonsumenckie oraz niektóre rodzaje poprzemysłowego PCW i niektóre strumienie odpadów regulowanych w UE.

W przypadku PCW ważnym zagadnieniem jest problem trudnych do przetworzenia odpadów, które mogą zawierać szkodliwe chemikalia. Obecnie prowadzone są badania nad innowacyjnymi technologiami, które mają rozwiązać ten problem.

W 2012 roku odnotowano znaczący spadek zużycia stabilizatorów ołowiowych - w porównaniu do poziomu z 2007 roku ich wykorzystanie zmniejszono o 76,37 proc. Przewiduje się, że do 2015 roku tego typu substancje zostaną wycofane.

Zdaniem przedstawicieli VinylPlus, przemysł odchodzi o modelu jednorazowego wykorzystania surowców do koncepcji pełnego ich obiegu i włączenia odpadów do ponownej produkcji.

Program VinylPlus skupia się na konkretnych zagadnieniach związanych z recyklingiem PCW - właściwym zarządzaniu surowcem i energią, wykorzystaniu dodatków oraz wpływie produkcji na środowisko. Uczestnicy programy wraz z organizacją pozarządową The Natural Step opracowali między innymi koncepcję etykietowania produktów wykonanych z polichlorku winylu.
Reportaże

Forum

Sieah123

Wtrysk PA6 GF 30 2020-05-21

Prismatic

Pvc Soft płynne - Produkcja mat barowych - ociekaczy. 2020-04-14

Uoop90

Roboty programy, ustawianie 2020-03-06

Piotrzawadzinski

Linia produkcyjna do rurek PE 2019-12-14

Plastpet

Problem z produkcjia tub do zniczy PP 2019-12-08