Rekordowy zysk operacyjny Grupy Ergis-Eurofilms

Grupa Ergis - Eurofilms, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo -Wschodniej, zanotowała w pierwszym kwartale tego roku, rekordowy w swojej historii kwartalny zysk operacyjny rzędu 15,4 mln zł. Jest to wynik blisko trzykrotnie wyższy niż w pierwszym kwartale 2008 r.

Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 135,2 mln zł. Deprecjacja złotego przyczyniła się jednak do wypracowania jedynie symbolicznego zysku netto, ale nie miała wpływu na realnie wypracowane przepływy finansowe.

Mimo, iż ilościowo sprzedaż w pierwszym kwartale 2008 była - w większości grup asortymentowych - wyższa niż pierwszym kwartale 2008 roku, to jednak Grupa zanotowała niewielki spadek wartości sprzedaży. Jest to wynikiem trwającego spowolnienia gospodarczego, które wpłynęło na spadek przychodów w kilku grupach asortymentowych, ale przede wszystkim przełożyło się na obniżenie cen sprzedaży w wielu segmentach.

Analiza segmentów operacyjnych wskazuje na wyraźną poprawę sytuacji zarówno w spółkach polskich jak i niemieckich. Ergis – Eurofilms jest bowiem właścicielem dwóch niemieckich producentów, firm MKF Folien i Schimanski.

W Polsce wypracowano marżę w wysokości 19,3 mln zł i zysk operacyjny 8,8 mln zł (w analogicznym okresie 2008 r. odpowiednio 13,3 mln zł oraz 2,5 mln zł), natomiast Niemczech zrealizowano marżę w wysokości 13,4 mln zł i zysk operacyjny 6,6 mln zł (w analogicznym okresie 2008 r. odpowiednio 10,2 mln zł oraz 3,2 mln zł).

Pomimo realizacji rekordowo wysokiego zysku operacyjnego w pierwszym kwartale 2009 r. (15,4 mln zł) Grupa osiągnęła jedynie symboliczny zysk netto. Większość wypracowanego zysku netto i brutto skonsumowały bowiem różnice kursowe powstałe w wyniku deprecjacji złotego.

- Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników operacyjnych w I kwartale 2009 roku. Był to najlepszy kwartał w historii Grupy. Wypracowane wyniki pokazały, że efekty synergii w powiększonej przez nabycie niemieckich spółek Grupie były znacznie silniejsze niż niekorzystne skutki kryzysu. Ergis-Eurofilms, dotychczas numer dwa w tej dziedzinie, potwierdził także zajęcie pozycji lidera w produkcji folii stretch w Europie Środkowo-Wschodniej. Istotną rolę odegrała także redukcja kosztów działalności, którą przygotowaliśmy w 2008 roku w odpowiedzi na pojawiające się symptomy kryzysu gospodarczego. Fakt, że nasz wynik netto został pomniejszony o wynikające z deprecjacji złotego, niezrealizowane różnice kursowe nie ma większego znaczenia, jako że ma to charakter jednorazowy i niezwiązany ze zrealizowanymi przepływami finansowymi - komentuje Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu Ergis - Eurofilms. - Pomimo spowolnienia gospodarczego odnotowujemy wysoki poziom zamówień, co pozwala nam optymistycznie patrzeć na kolejne kwartały.

Czytaj więcej: Finanse 67

brak
 

Opakowania do żywności (laminaty wielowarstwowe, folie i laminaty barierowe na bazie PET i PVC), opakowania przemysłowe (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET)

Polska